Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P3). Tổng hợp những câu đối Tết 2015 hay nhất , cùng tham khảo nhé!

Câu đối Tết số 51

Bách thuý tùng thương hàm ca ngũ phúc.

Xuân vinh huyên mậu đồng chúc bách linh.

Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc.

Xuân tươi, huyên rậm, cùng chúc trăm tròn.

Câu đối Tết số 52

Thanh tùng tăng thọ niên niên thọ.

Đan quế phiên hương hộ hộ hương.

Tùng xanh tăng thọ, năm thêm thọ.

Quế đỏ hương bay, khắp chốn hương.

Câu đối Tết số 53

Tuế tự canh tân thiên thọ khảo.

Giang sơn cạnh tú hiển anh tài.

Năm dần đổi mới, tăng tuổi thọ.

Núi sông đua đẹp, rõ anh tài.

Câu đối Tết số 54

Báo quốc bất sầu sinh bạch phát.

Độc thư na khẳng phụ thương sinh.

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc.

Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh.

Những câu đối Tết hay nhất 2015_4

Câu đối Tết số 55

Bạch phát chu nhan nghi đăng thượng thọ.

Phong y túc thực lạc hưởng cao linh.

Tóc bạc da mồi, cần lên thượng thọ.

Đủ ăn đủ mặc, vui hưởng tuổi cao.

Câu đối Tết số 56

Đường lệ tề khai thiên tải hảo.

Xuân huyên tịnh mậu vạn niên trường.

Đường, lệ nở hoa ngàn thưở đẹp.

Xuân, huyên tươi tốt, vạn năm dài.

câu đối Tết 2015 số 57

Cần kiệm khởi gia do nội trở.

Khang cường đáo lão hữu dư nhàn.

Cần kiệm dựng nhà nhờ nội trợ.

Khang cường vào lão được an nhàn.

Câu đối Tết số 58

Phượng hoàng chi thượng hoa như cẩm.

Tùng cúc đường trung nhân tịnh niên.

Trên cành hoa gấm Phượng Hoàng đậu.

Trong nhà người thọ cúc tùng xanh.

Câu đối Tết số 59

Niên hưởng cao linh xuân huyên tịnh mậu.

Thời phùng thịnh thếlan quế tế phương.

Trời cho tuổi thọ, xuân huyên đều tốt.

Gặp thời thịnh trị, lan quế cùng thơm.

Câu đối Tết số 60

Bàn đào bổng nhật tam thiên tuế.

Cổ bách tham thiên tứ thập vi.

Bàn đào ngày hội, ba ngàn năm.

Bách cổ ngất trời, bốn chục tuổi.

Câu đối Tết số 61

Bảo vụ tinh huy ca tứ trật.

Bàn đào hiến thuỵ chúc thiên thu.

Chòm bảo vu hát mừng bốn chục.

Hội bàn đào kiến quả ngàn năm.

Câu đối Tết số 62

Ngũ thập hoa diên khai Bắc hải.

Tam thiên chu lý khánh Nam Sơn.

Năm chục tuổi tiệc mừng thông Bắc hải.

Ba ngàn năm giày đỏ chúc Nam Sơn.

Câu đối Tết số 63

Hải ốc trù thiêm xuân bán bách.

Quỳnh trì đào thục tuế tam thiên.

Nửa thế kỷxuân thêm nhà biển.

Ba ngàn năm đào chín ao Quỳnh.

Câu đối Tết số 64

Vụ tú đằng huy bách linh bán độ.

Thiên tinh hoán thái ngũ phúc biền trăn.

Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa.

Trời sao rạng vẻ, năm phúc bày hàng.

Câu đối Tết số 65

Giáp tý trùng tân tân giáp tý.

Xuân thu kỷ độ độ xuân thu.

Giáp tý vừa qua, qua giáp tý.

Xuân thu mấy độ, độ xuân thu.

Câu đối Tết số 66

Nhất gia hoan lạc khánh trường thọ.

Lục trật an khang tuý thái bình.

Một nhà vui vẻ chúc trường thọ.

Sáu chục an khang say thái bình.

Câu đối Tết số 67

Quần điểu trường ca, ca nhĩ thuận.

Chúng phương đồng hỉ, hỉ thọ tăng.

Chim bấy đồng ca, ca tai thuận.

Mọi hoa đều chúc, chúc thọ tăng.

Câu đối Tết số 68

Hoa giáp sơ chu mậu như tùng bách.

Trường canh lãng diệu khánh dật quế lan.

Hoa giáp vòng đầu, tốt như tùng bách.

Lâu dài rực rỡ, tươi đẹp quế lan.

Những câu đối Tết hay nhất 2015_5

Câu đối Tết số 69

Tiền thọ ngũ tuần hựu nghinh hoa giáp.

Đãi diên thập tuế tái chúc cổhi.

Đã thọ năm tuần lại thêm hoa giáp.

Đợi tròn chục nữa, sẽ chúc cổ hi.

Câu đối Tết số 70

Tam thiên tuế nguyệt xuân trường tại.

Thất thập phong thần cổ sơ hi.

Ba ngàn năm tháng xuân thường trú.

Bảy chục còn tươi cổ vốn hi.

Câu đối Tết số 71

Hưu từ khách lộ tam thiên viễn.

Tu niệm nhân sinh thất thập hi.

Đừng ngại đường khách ba ngàn xa.

Nên biết trên đời bảy chục hiếm.

Câu đối Tết số 72

Thửnhật huyên đình đăng thất trật.

Tha niên lãng uyển chúc kỳ di.

Ngày ấy nhà huyên nên bảy chục.

Năm khác vườn tiên đợi chúc thăm.

Câu đối Tết số 73

Nguyệt mãn quế hoa diên thất lý.

Đình lưu huyên thảo mậu thiên thu.

Hoa quế trăng rằm hương bảy dặm.

Cỏhuyên sân trước tốt ngàn năm.

Câu đối Tết số 74

Kim quế sinh huy lão ích kiện.

Huyên đường trường thọkhánh hy niên.

Quếvàng rực rỡ già thêm mạnh.

Nhà huyên trường thọ, chúc hiếm người.

Câu đối Tết số 75

Niên qúa thất tuần xưng kiện phụ.

Trù thiêm tam thập hưởng kỳ di.

Tuổi ngoại bảy tuần khen cụ khỏe.

Còn thêm ba chục lộc trời cho.

Xem thêm: Câu chúc Tết 2015

Nguồn: mynghehaiminh.vn