Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P25). Câu đối mang ý nghĩa may mắn, mang vẻ đẹp thiêng liêng của ngày Tết, thiếu câu đối Tết cũng thiếu đi phần nào, cùng thưởng thức những câu đối Tết hay nhất 2015.

Câu đối Tết số 431

Vương phụ di mưu liên quán mạnh.

Đích tôn diễn khánh hiển hồ môn.

Vương phụ lo toan làm kẻ cả.

Đích tôn mừng thọ rạng cung dâu.

Câu đối Tết số 432

Phượng bốc dĩ thù vương phụ nguyện.

Hùng tường tảo diệp thái nhân chiêm.

Đoán phượng xem ra vừa ý bố.

Điềm hùng chừng đã sớm theo ông

Câu đối Tết số 433

Hoa đường sơ vịnh thư lân điện.

Tú các tân biên bác nghị thư.

Nhà hoa vừa vịnh nội thư lân.

Gác đẹp mới biên sách bác nghị.

Câu đối Tết số 434

Hoa khai liên ý miêu tân dạng.

Tửu ẩm giao bôi tuý thái bình.

Liền cành hoa nở vẻ thanh tân.

Trao chén rượu mời say khang thái.

Câu đối Tết số 435

Sinh suy dạ nguyệt vô song vận.

Phượng chiếm Vu Sơn đệ nhất phong.

Tiêu thổi đêm trăng không tiếng hoạ.

Phượng đậu Vu Sơn đỉnh núi cao.

Câu đối Tết số 436

Lưu cúc hảo trang kim ốc dạ.

Vọng mai tiên chiếm ngọc đường xuân.

Nhà vàng mặc đẹp đêm hương cúc.

Đài ngọc đầu xuân sớm ngắm mai.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_42

Câu đối Tết số 437

Vân thê dục thượng phan đan quế.

Nguyệt điện tiên đăng ngộ Tố Nga.

Thang mây những muốn vin đan quế.

Điện nguyệt vừa lên gặp tố nga.

Câu đối Tết số 438

Vĩnh kết bách niên hài tĩnh hảo.

Hoằng khai ngũ thế khánh kỳ xương.

Trăm năm kết mối duyên hài đẹp.

Năm đời rộng mở chúc vinh xương.

Câu đối Tết hài hước số 439

Loan phượng hoà minh cầm sắt lạc.

Hùng bi diệp mộng tử tôn đa.

Phượng loan cùng hót vui cầm sắt.

Hùng bi mộng lá đông cháu con.

Câu đối Tết số 440

Hoa đường nhật noãn triêu minh phượng.

Tú các phong thanh dạ mộng hùng.

Nhà hoa ngày ấm phượng sớm hót.

Gác xinh gió mát hùng đêm mơ.

Câu đối Tết số 441

Thổ phượng hùng tài thành bác nghị.

Hoạ nga thái bút điểm tân thi.

Tài hùng nhả phượng thành bác nghị.

Bút hay vẽ đẹp điểm tân thi.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_43

Câu đối Tết số 442

Phù dung trướng lý hương phong độ.

Phỉ thuý liêm tiền hạo nguyệt lai.

Phù dung trong trướng hương phong độ.

Ngọc biếc trước rèm bóng trăng về.

Câu đối Tết số 443

Thụy ái hoa đường hân phượng vũ.

Hương sinh tú các diệp hùng phi.

Mừng phượng múa nhà hoa mây phủ.

Lá hùng bay gác đẹp toả hương.

Câu đối Tết số 444

Nghi nam thảo phát liên khoa lục.

Đa tử hoa khai cập đệ hồng.

Nên trai thịnh phát liền khoa bảng.

Lắm con hoa nở nối ngôi cao.

Câu đối Tết số 445

Uyên ương đối vũ thâu hồi nguyệt.

Loan phượng giai minh diệp nạp xuân.

Uyên ương múa cặp thu vầng nguyệt.

Loan phượng cùng kêu đón gió xuân.

Xem thêm: Tin nhắn chúc Tết 2015

Nguồn:mynghehaiminh.vn