Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P24). Phong tục treo câu đối Tết trong nhà với ý nghĩa mang lại một năm mới hạnh phúc an lành từ lâu đã gắn liền với Tết của người Việt, cùng tham khảo những câu đối hay nhất cho năm 2015

Câu đối Tết số 416

Điều niên hỷ hiệp minh kinh tuyển.

Ê u tuế hân chiêm vịnh tuyết tài.

Từng dự minh kinh khi để chỏm.

Đã tài vịnh tuyết lúc còn thơ.

Câu đối Tết số 417

Phương danh thử nhật đăng thiên phủ.

Hoa chúc kim tiêu ánh động phòng.

Tiếng thơm ngày ấy nêu thiên phủ.

Hoa đuốc đêm nay sáng động phòng.

Câu đối Tết số 418

Ung cung thiện tảo suy giai sỹ.

Tú các xi hoa trữ lệ nhân.

Cung đình mũ áo tôn giai sỹ.

Gác cao hoa lệ đợi giai nhân.

Câu đối Tết số 419

Danh đề phượng các phương huy viễn.

Bút hoạ nga my khí tượng tân.

Tên nêu gác phượng, thơm còn mãi.

Bút vẽ mày ngài, vẻ mới thay.

Câu đối Tết số 420

Tịch ung trì noãn quan long dược.

Tú các hương phù thính phượng minh.

Chốn thanh, ao ấm, xem rồng nhảy.

Gác đẹp, hương bay, nghe phượng kêu.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_40

Câu đối Tết số 421

Vị liệt ung cung nam bắc thí.

Đường liên hoa chúc thất gia nghi.

Chỗ đứng cung đình xét nam bắc.

Nhà treo hoa đuốc đẹp cửa nhà.

Câu đối Tết 2015 số 422

Bích thuỷ khinh phiêu hồng diệp cú.

Viên kiều thuỳ ái lục y lang.

Nước biếc nhẹ bay câu lá đỏ.

Cầu ngân lưu luyến chàng áo xanh.

Câu đối Tết số 423

Viên kiều môn ngoại hồng diệp cú.

Ngân chúc đài tiền bạch tuyết thi.

Trước cồng cầu ngân câu lá đỏ.

Trên lầu thơ tuyết dưới đuốc hoa.

Câu đối Tết số 424

Ung môn đào lý ân sơ ốc.

Tú các sinh hoàng điệu thuỷ hài.

Cửa cung đào mận, ơn vừa thấm.

Gác đẹp sinh hoàng, điệu mới hoà.

Câu đối Tết số 425

Giai nhi giai phụ liên giai khí.

Đại đức đại niên biểu đại đình.

Con hay cha hay, lắm vẻ hay.

Đức lớn tuổi lớn, sân triều lớn.

Câu đối Tết số 426

Đương hạ giai nhi hoan hợp cẩn.

Lai thu mãi tổ lạc hàm di.

Hạ tới con trai vui hợp cẩn.

Thu sau lên nội ngậm đường nha.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_41

Câu đối Tết số 427

Thử nhật gia quan tôn tiếu mạnh.

Tha niên thằng vũ hữu anh nhân.

Ngày ấy đội mũ rượu vâng mệnh.

Năm sau nối nghiệp có anh tài.

Câu đối Tết số 428

Tiêu tử lương duyên my thí hoạ.

A ông hỷ sắc nhĩ hà lung.

Con nhỏ vui duyên thử vẽ mày.

Ông già mừng rỡ nên tai điếc.

Câu đối Tết số 429

Tự liệt tam giai tôn thú tức.

Tương khai tứ diệp tử vi ông.

Tính đã ba đời cháu lấy vợ.

Mừng xem tứ đại con lên ông.

Câu đối Tết số 430

Hỷ trị tam thu trần tiếu tịch.

Toàn chiêm tứ đại vũ ban y.

Mừng đã ba thu bày tiệc rượu.

Ngoái xem tứ đại múa áo hoa.

Xem thêm: Tin nhắn chúc Tết

Nguồn:mynghehaiminh.vn