Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P23). Worl new đã tổng hợp những câu đối Tết Ất Mùi, những câu đối Tết hay nhất gửi tặng độc giả, các bạn cùng xem nhé!

Câu đối Tết số 401

Chúc dao hồng ảnh huy kim ốc.

Tụ đới cần hương phức động phòng.

Chập chờn ánh đuốc chiếu nhà vàng.

Thoang thoảng hương cần nơi hợp cẩn.

Câu đối Tết số 402

Thịnh thế danh tài trừ hổ quán.

Hương vi nhã tấu diệp sinh loan.

Danh tài đời thịnh sẵn quan hổ.

Màn hương nhã nhạc nhịp sênh, loan.

Câu đối Tết số 403

Liên lý chi đầu đằng phượng vũ.

Hợp hoan diên thượng chước cần bôi.

Gắn bó đầu cành tung cánh phượng.

Chung vui trên tiệc rót ly cần.

Câu đối Tết số 404

Tước bính hỷ trung xuyên dương thủ.

Hổ bảng toàn đăng chiết quế tài.

Bắn sẻ mừng tay xuyên lá liễu.

Bảng hổ khen tài quế bẻ cành.

Câu đối Tết số 405

Phán chiểu phong lưu suy cát sỹ.

Nguyệt cung tiêu tức vấn thường nga.

Hồ đẹp phong lưu tôn kẻ sỹ.

Cung trăng tin tức hỏi hằng nga.

Câu đối Tết số 406

Vịnh tuyết giai nhân loan chiếm phượng.

Đàm kinh tài tử hỷ thừa long.

Mừng chiếm phượng giai nhân vịnh tuyết.

Vui cưỡi rồng tài tử bàn kinh.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_38

Câu đối Tết số 407

Tảo tri thiên hạ vô song sỹ.

Độc chiếm nhân gian đệ nhất xuân.

Sớm hay thiên hạ vô song sỹ.

Mình chiếm nhân gian đệ nhất xuân.

Câu đối Tết số 408

Tư mã tam thăng vinh quốc mạnh.

Ngọc tiêu song triệt nhiễu tần lâu.

Tư mã ba lần vinh mạnh nước.

Ngọc tiêu hai giỏi hoạ lâu tần.

Câu đối Tết hay nhất 2015 số 409

Minh kinh bút tả xuân sơn mỵ.

Bác nghị tài thông học hải thâm.

Thông kinh bút tả non xuân đẹp.

Bàn rộng tài hay biển học sâu.

Câu đối Tết số 410

Giải ngữ hoa tiền tư hiến sách.

Minh kinh án nội tiễn ngâm mai.

Trước hoa giải nghĩa lo dâng sách.

Bên án thông kinh chuộng vịnh mai.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_39

Câu đối Tết số 411

Minh kinh hỷ thí miêu mi bút.

Bác nghị hân canh vịnh nhứ tài.

Thông kinh vui thử bút vẽ mày.

Bàn rộng mừng xem tài vịnh tuyết.

Câu đối Tết số 412

Vân các giáo giai nhân đăng chúc giao huy kinh tịch minh thời tài bác nghị.

Trang đài thân quốc sỹ thục tài song mỹ tú liêm hương xứ tải văn chương.

Gác sách tiếp giai nhân, đèn đuốc dáng chưng, kinh sách gặp thời nên biết rộng.

Đài trang thân quốc sỹ, đức tài trọn vẹn, rèm thêu hương ngát tập văn chương.

Câu đối Tết số 413

Tuỵ cát khánh ư đức môn đại đăng khoa tiểu đăng khoa hỷ hiến danh hôn đồng tế mỹ.

Chấn phương huy ư thiên phủ ân tiến sỹ tuế tiến sỹ hành khan phủ phất vĩnh đằng huy.

Họp chúc mừng nơi cửa đức, đại đăng khoa tiểu đăng khoa, mừng thấy cả hai đều tốt đẹp.

Rạng danh thơm chốn phủ đệ, ân tiến sỹ tuế tiến sỹ, thử xem mũ áo mãi huy hoàng.

Câu đối Tết số 414

Bát tuế giai nhân hoan giải ngữ.

Cửu linh tài tử thí minh kinh.

Tám tuổi giai nhân mừng giải ngữ.

Lên chín tài tử thử minh kinh.

Câu đối Tết số 415

Cẩn hợp động phòng phương diệu tuế.

Minh kinh nghệ uyển chính điều niên.

Động phòng hợp cẩn khi vừa lớn.

Vườn nghệ thông kinh tuổi trái đào.

Xem thêm: Lời chúc mừng năm mới

Nguồn:mynghehaiminh.vn