Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P22). Câu đối là một trong những món quà ý nghĩa dành cho người thân, hãy chọn các câu đối Tết hay nhất năm Ất Mùi sau:

Câu đối Tết số 387

Quế tử đăng long khoa bạt tuỵ.

Lan tôn dẫn phượng tiếu thôi trang.

Con quế cưỡi rồng khoe tài giỏi.

Cháu lan đưa phượng cười điểm trang.

Câu đối Tết số 388

Quế nhụy phiêu hương doanh nghệ uyển.

Lan nha cạnh tú ánh trang đài.

Nhuỵ quế hương tràn vườn nghệ thuật.

Mầm lan tranh đẹp rạng đài trang.

Câu đối Tết số 389

Quế tử đề danh đằng phượng cát.

Lan tôn hợp cẩn đối loan vi.

Con quế tên nêu leo gác phượng.

Cháu lan duyên đẹp trước màn loan.

Câu đối Tết số 390

Thanh vân sinh cẩm bộ phán bích đằng huy yến dực huy thanh du bích thuỷ.

Thái bút hội tân my sắt cầm diệp vận di mưu lệnh tự dẫn hồng ty.

Thành đạt tạo dáng đi, bến ngọc cao bay cánh yến, tiếng kêu vọng nước xanh.

Bút tốt vẽ hàng mi, cầm sắt lá reo bày đặt, se chắp mối tơ hồng.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_36

Câu đối Tết số 391

Tích ung truyền yến dực bích diệu khêu minh câu khánh đường trung minh thuỵ phượng.

Tú mạc chiếu cổ mưu cầm hoà sắt hợp tề my án thượng vũ tường loan.

Lệnh trên truyền cánh yến, bích sáng khuê minh đều tốt, phượng lành hót nhà trong.

Rèm đẹp giảng nghĩa xưa, cầm hoà sắt hợp ngang mày, loan vui múa trên án.

Câu đối Tết số 392

Quế tử đề danh tảo lăng bích thủy chấn tích ung vọng trọng viên kiều khoa bạt tuỵ .

Lan tôn đắc ý tiên vinh quan thư ca lân chỉ thanh lai tú các tiếu thôi trang.

Con quế nêu tên, sớm vượt nước xanh, dựng ngôi cao vọng trọng, cầu ngân khoe lỗi lạc.

Cháu lan đắc ý, trước vịnh quan thư, ca bước lân vang dội, gác đẹp giục tân trang.

Câu đối Tết bá đạo nhất 2015 số 393

Tất hạ danh hôn song tế mỹ.

Đường trung long phượng tịnh tăng huy.

Danh hôn dưới gối hai đều đẹp.

Long phượng trong nhà rạng cả đôi.

Câu đối Tết số 394

Đường tiền thái kết nghi nam thảo.

Nguyệt lý thanh phiêu quế tử hương.

Trước nhà cỏ đẹp kết nên trai.

Dưới nguyệt hương thanh vờn gốc quế.

Câu đối Tết số 395

Nhập cống thụ phương ngôi tịnh trị lan giai hân nạp phụ.

Minh kinh suy tuấn ngạn sơ chu giáp tý khánh thiên trù.

Đỗ đạt dựng cây cao, tính chuyện thềm lan vui nạp thái.

Thông kinh nên rạng vẻ, tuần đầu giáp tý chúc thêm lâu.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_37

Câu đối Tết số 396

Đắc tương du ung sở hỷ cơ cừu phỉ chấn.

Minh kinh thụ xí chính phùng giáp tý sơ chu.

Được dự chốn cao sang, mừng thấy cơ cừu dựng nghiệp.

Thông kinh nêu cờ quạt, hội may giáp tý tuần đầu.

Câu đối Tết số 397

Nga my hảo thí sinh hoa bút.

Phán chiểu hân phùng tá độc nhân.

Mày ngài thi giỏi bút sinh hoa.

Hồ nước gặp may người giúp đọc.

Câu đối Tết số 398

Thí bả thiềm cung phan quế thủ.

Hảo tòng tú các hoạ nga my.

Thử đến cung thiềm tay bẻ quế.

Mừng lên gác đẹp vẽ mày ngài.

Câu đối Tết số 399

Tụ nhã quế hương phiêu nguyệt đính.

Bút phiên hoa khí thượng vân đầu.

Áo đưa hương quế lên thăm nguyệt.

Bút dẫn khí hoa đến đỉnh mây.

Câu đối Tết số 400

Kim ốc bình khai hận trung tước.

Phán trì nhật noãn tiễn thừa long.

Nhà vàng màn mở vui nhờ sẻ.

Hồ đẹp ấm trời thích cưỡi rồng.

Xem thêm: Lời chúc Tết hay nhất 2015

Nguồn:mynghehaiminh.vn