Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P21). Câu đối là một nét đẹp văn hóa của người Việt từ lâu đời, với những câu đối Tết hay nhất 2015 hãy dành tặng gia đình mình món quà ý nghĩa này từ câu đối Tết nhé!

Câu đối Tết số 377

Ký ngưỡng ung trì đằng phượng khởi.

Toàn khan tất hạ cảnh kê minh.

Cưỡi phượng bay tham quan ao đẹp.

Sợ gà gáy bên gối vẫn xem.

Câu đối Tết số 378

Xuân thụ phu vinh ưng quốc điển.

Tử hoa thổ thuỵ dẫn văn loan.

Cây xuân tươi tốt nhờ ơn nước.

Hoa tươi điềm báo bởi văn loan.

Câu đối Tết số 379

Bá thiện anh tài đằng phượng khuyết.

Trọng huy thái bút hoạ loan my.

Nhờ có tài năng gần cửa phượng.

Mượn cây bút tốt vẽ mày loan.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_34

Câu đối Tết ý nghĩa nhất 2015 số 380

Huân tấu ung trì ca phượng khởi.

Trì suy tú mạc cảnh kê minh.

Ao đẹp tấu huân ca cưỡi phượng.

Rèm thêu thổi sáo nhắc tiếng gà.

Câu đối Tết số 381

Nan đệ nan huynh danh tiêu bích chiểu.

Nghi gia nghi thất nghị chú lan phòng.

Tên nêu hồ ngọc khó anh khó em.

Bàn chuyện phòng lan nên nhà nên cửa. 381.-

Câu đối Tết số 382

Bá thiên kỳ tài đăng nghệ uyển.

Trọng huy thái bút chú lan phòng

Tỏ rõ tài dạo vườn nghệ thuật.

Vươn cao bút tô điểm phòng lan.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_35

Câu đối Tết số 383

Bá trừ phan quế phong lưu hân tòng bích thuỷ kiều trung tiệm trưng đại chí

Trọng thiện thám hoa thủ hạ kỷ hướng ôn nhu hương lý liêu thí kỳ tài.

Anh sẴn phong lưu vin quế, tạm khoe chí lớn, men theo dòng biếc qua cầu,

Em chừng tiện tay bẻ hoa, muốn thử tài năng, mừng hướng thuận hoà hương lý.

Câu đối Tết số 384

Huân tấu kiều môn thanh diệp lộc minh khoa bạt tụy.

Trì hoà tú mạc âm hoài mai mai vận tiếu thôi trang.

Huân tấu cửa cao, lá reo hươu tộ khoe siêu việt.

Sáo thổi màn thêu, âm đẹp mai cười giễu điểm trang.

Câu đối Tết số 385

Huân khoá loan vi bi nhập mộng.

Trì đằng phượng các bút sinh hoa.

Huân phủ màn loan, bi đến mộng.

Trì vươn gác phượng, bút sinh hoa.

Câu đối Tết số 386

Huân tòng tú mạc ca loan vũ.

Trì hướng nho lâm phổ lộc minh.

Huân theo rèm đẹp ca loan múa.

Sáo hướng rừng Nho hoạ tiếng hươu.

Xem thêm: Lời chúc mừng năm mới

Nguồn:mynghehaiminh.vn