Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P20). Tặng bạn những câu đối Tết hay nhất, chúc bạn năm mới vạn sự như ý.

Câu đối Tết số 361

Huyên thảo trường ngưng cần tảo lục.

Bàn đào viễn tống quế hoa hương.

Cỏ huyên đẫm nước cần xanh lục.

Bàn đào đưa tiến quế hương hoa.361.-

Câu đối Tết số 362

Huyên thảo thương tư tiên chưởng lộ.

Tử hoa tân dục phán trì xuân.

Cỏ huyên vẫn đậm sương tiên giới.

Hoa tử vừa hay tẳm nước xuân.

Câu đối Tết số 363

Đường thượng huyên hoa vinh trú cẩm.

Giai tiền quế tử vũ ban y.

Trên nhà hoa huyên tươi vẻ gấm.

Trước sân con quế mua làm vui.

Câu đối Tết số 364

Xưng thương đại khải bàn đào yến.

Bái tước vinh khai sĩ tiến môn.

Chốn bàn đào tiệc lớn chúc mừng.

Cửa thăng tiến vinh quang bái tước.

Câu đối Tết số 365

Diên khải quỳnh dao khai thọ vực.

Tài trưng phủ phất tán vương tôn.

Tiệc mở quỳnh dao mừng tuổi thọ.

Tài cao mũ áo tạ ơn vua.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_32

Câu đối Tết số 366

Đường sán huyên hoa vinh hạc toán.

Danh đăng sỹ tịch thí hồng tài.

Nhà rạng hoa huyên vinh thọ hạc.

Tên ghi sỹ tịch bậc tài hoa.

Câu đối Tết số 367

Huyên vinh trú cẩm liên đào bích.

Chúc sán lan phòng ánh thuế hồng.

Huyên tươi vẻ gấm bên đào biếc.

Đuốc sáng phòng lan đẹp khăn hồng.

Câu đối Tết số 368

Hoa chúc quang liên huyên thọ chúc.

Hà bôi hương nhiễu tử giao bôi.

Đuốc hoa sáng, nhà huyên đuốc thọ.

Chén mừng thơm, lẫn chén giao hoan.

Câu đối Tết số 369

Bắc hải khai tôn Tây lăng hiến thọ.

Đông hữu tài tử Nam quốc gia nhân.

Biển Bắc tiệc bày, Tây lăng hiến thọ.

Miền đông tài tử, Nam quốc nên nhà.

Câu đối Tết số 370

Vương mẫu hiến kim thương, khán thử nhật đào yến sinh huy, cộng khánh trường xuân bất lão.

Lan tôn điều cầm sắt, hỷ kim tiêu mai hoa diệp vận, dự triệu ngũ thế kỳ xương.

Vương mẫu dâng chén vàng, nhớ ngày ấy yến đào rạng rỡ, chúc cho trẻ mãi không già.

Lan tôn vui đàn sắt, mừng đêm nay hoa mai tươi tốt, điềm nêu thịnh vượng năm đời.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_33

Câu đối Tết số 371

Huyên thảo trường vinh, thập phần tú sắc hoè đường lệ.

Quế chi đặc mậu, nhất chủng thiên hương bích thuỷ sinh.

Cỏ huyên tươi tốt, xuân sắc mười phần sân hoè đẹp.

Cành quế rậm rạp, hương trời một loại nước non xanh.

Câu đối Tết số 372

Hải ốc thiên trù, kim đan tiến Nam sơn chí chúc.

Dao trì vũ thái, lan tôn dương cần phán chi danh.

Nhà biển thêm dài, đơn vàng đến núi nam chúc thọ.

Dao trì múa đẹp, cháu lan nêu danh tiềng hoa cần.

Câu đối Tết số 373

Thiết thuế vinh yêu kim khuyết lộ.

Minh kinh thanh trước ngọc đường xuân.

Cờ treo muốn đượm sương kim khuyết.

Thông kinh nức tiếng xuân ngọc đường.

Câu đối Tết số 374

Hỷ hướng viên kiều thư thái bộ.

Hân khan tất hạ đốí tân trang.

Mừng hướng cầu ngân thư thái bước.

Vui nhìn bên gối thấy tân trang.

Câu đối Tết số 375

Xuân lăng sỹ tịch liên kim cáo.

Quế ánh trang đài đối ngọc nhân.

Trên biển vàng, hương xuân sỹ tịch.

Trước người ngọc, ánh quế đài trang.

Câu đối Tết hay nhất 2015 số 376

Kỳ hoa thái kết kim môn hiểu.

Quế nhụy hương hàm bảo kính huy.

Cửa vàng rực rỡ kết hoa lạ.

Gương quý còn vương nhuỵ quế hương.

Nguồn:mynghehaiminh.vn