Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P2). Cùng tham khảo câu đối Tết 2015 hay và ý nghĩa nhất sau, hãy chọn ngay cho mình một câu đối gửi tặng bạn bè người thân nhé!

Câu đối Tết số 26.

Bút hiệp huân phong my thái hoạ.

Lan bồi cẩm thế mộng đầu hương.

Bút nhờ gió ấm tô mày đẹp.

Lan tốt bên thềm mộng toả hương.

Câu đối Tết số 27.

Mai vũ vân chu liên hảo hữu.

Lựu hoa y thuỷánh tân trang.

Bên bạn tốt mưa mai mây cuốn.

Đẹp tân trang hoa lựu giống xưa.

Câu đối Tết số 28

Thư đới thảo tòng song ngoại lục.

Phù dung hoa hướng toạtrung hồng.

Sách mang cỏ đến ngoài song biếc.

Phù dung hoa hướng khách khoe hồng.

Câu đối Tết số 29

Xuân ánh dao đài nhất khúc tử tiêu phi thái phượng.

Huệ phong thanh bảo sắt sổ hàng cẩm tự triện thanh cù.

Xuân sắc chiếu dao đài, một khúc tiêu hay vời phượng đẹp.

Gió thơm trong tiếng sắt, vài hàng chữ gấm gửi rồng xanh.

Câu đối Tết số 30

Chúc hoa hỷ tịnh lựu hoa diệm.

Bồtửu hân liên cẩn tửu châm.

Hoa đuốc kề bên hoa lựu đẹp.

Rượu nho cùng với rượu cẩn mời.

Câu đối Tết số 31

Bồ tửu lưu hinh liên cẩn tửu.

Chúc hoa huyền thái ánh lựu hoa.

Rượu nho cùng rượu cẩn thơm ngát.

Hoa đuốc bên hoa lựu rực màu.

Câu đối Tết số 32

Hạm đạm chi liên hài tú mạc.

Uyên ương dực tỵ mỵ tương đài.

Hoa sen chung rễ hợp rèm thêu.

Uyên ương chắp cánh nổi đài đẹp.

Những câu đối Tết hay nhất 2015_1

Câu đối Tết số 33

Cẩn tửu hương phùbồtửu lục.

Lựu hoa diễm ánh chúc hoa hồng.

Rượu nho thơm giúp hương rượu cẩn.

Hoa lựu đẹp nhờ đuốc hoa hồng.

Câu đối Tết số 34

Bôi châm thử nhật phi anh vũ.

Khúc tấu huân phong dẫn phượng hoàng.

Rượu mời ngày nóng anh vũbay.

Khúc tấu nồm nam phượng hoàng lại.

Câu đối Tết số 35

Nhạc tấu hàm chung hài phượng lữ.

Thi ca nam quốc diệp chung tư.

Nhạc tấu hàm chung vui bầy phượng.

Thơ ca nam quốc lá chung tư.

Câu đối Tết số 36

Khốc thử tiêu kim kim ốc kiến.

Hà hoa thổ ngọc ngọc nhân lai.

Nắng gắt tiêu vàng, nhà vàng hiện.

Hoa sen nhả ngọc, người ngọc về.

Câu đối Tết số  37

Chúc ánh tú vi huy thái bút.

Bôi giao thử nhật hoạ tân my.

Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ bút.

Chén trao ngày nóng vẽ tươi mày.

Câu đối Tết số 38

Chúc ánh tú vi kim phượng lệ.

Bôi giao thử nhật ngọc lan tân.

Ánh đuốc rèm thêu, kim phượng đẹp.

Chén trao ngày nóng, ngọc lan tươi.

Câu đối Tết số 39

Thước kiều sơ giá song tinh độ.

Hùng mộng tân trưng bách tử tường.

Cầu ô vừa bắc, hai sao vượt.

Mộng hùng mới hiện, lắm con hay.

Câu đối Tết số 40

Thước kiều nguyệt giảo nhân như ngọc.

Ngưu chử tinh huy tửu tự lan.

Cầu thước ngời trăng người tựa ngọc.

Bến trâu sao sáng rượu như lan.

Câu đối Tết số 41

Hồng diệp tân sinh xuân trướng noãn.

Ngân hà sơ độ dạ hương thâm.

Lá thắm mới sinh, trướng xuân ấm.

Ngân hà vừa vượt, hương đêm nồng.

Câu đối Tết số 42

Thước kiều xảo độ song tinh hội.

Phượng bốc hoà hài bách thế xương.

Cầu ô khéo vượt hai sao hội.

Bói phượng hài hòa trăm thuở yên.

Câu đối Tết số 43

Tiền tịch thước kiều chiêm hảo triệu.

Kim tiêu nguyệt điện hội tiên nga.

Đêm trước cầu ô đoán điềm tốt.

Tối nay điện nguyệt hội tiên nga.

Câu đối Tết số 44

Ngọc vũ trừng thanh huy ngọc kính.

Kim phong chiêm đãng phất kim trang.

Hiên ngọc lắng trong ngời kính ngọc.

Gió vàng thấp thoáng bóng xiêm vàng.

Câu đối Tết số 45

Kim ốc nhân gian thi liên nhịmỹ.

Ngân hà thiên thượng dạ độ song tinh.

Nhà vàng nhân gian thơ hay đối đẹp.

Ngân hà thượng giới đêm vượt hai sao.

Những câu đối Tết hay nhất 2015

Câu đối Tết số 46

Duyên phù nguyệt lão đương qua nguyệt.

Hỷ đối hoa dung ánh túhoa.

Duyên nhờ nguyệt lão, dưa đang vụ.

Mừng thấy dung nhan, ánh sắc hoa.

Câu đối Tết số 47

Thiên tích giai kỳ ngọc vũ hỷ khan kim tước vũ.

Nhân hài thịnh sự hoạ đường hân thính thái loan minh.

Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa.

Người vui việc tốt, nhà hoa vui nghe loan hót hay.

Câu đối Tết số 48

Thu thâm hỷvi phan quế khách.

Dạ tĩnh hân tác họa my nhân.

Thu muộn mừng làm khách vin quế.

Đêm vắng vui là kẻ vẽ mày.

Câu đối Tết số 49

Đan quế hương phiêu kim ốc thuỵ.

Hồng trang thái ánh ngọc đường tiên.

Đan quế hương bay kim ốc đẹp.

Hồng trang óng ánh, ngọc đường tươi.

Câu đối Tết số 50

Thịnh thế trường thanh thụ.

Bách niên bất lão tùng.

Đời thịnh cây xanh mãi.

Trăm năm tùng chẳng già.

Nguồn: mynghehaiminh.vn