Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P19). Sắp sang năm Ất Mùi rồi, cùng gửi những câu đối Tết hay và ý nghĩa nhất năm 2015 đến người thân và bạn bè mình nhé!

Câu đối Tết số 346

Xuân thất khai diên thiên hạc toán.

Mặc trì khởi lãng thượng long môn.

Nhà xuân mở tiệc thêm tuổi hạc.

Ao mực sóng cồn vượt cửa rồng.

Câu đối Tết số 347

Vạn lý cửu tiêu sơ phát nhẫn.

Nhất đường tam đại khánh tề my.

Chín tầng muôn dặm xe vừa đẩy.

Ba đời một cửa chúc ngang mày.

Câu đối Tết số 348

Xuân tửu hương phù cần tửu lục.

Văn tinh thái hoán cực tinh huy.

Rượu xuân hương nổi, rượu cần xanh.

Sao văn rực rỡ, sao cực sáng.

Câu đối Tết số 349

Xuân vinh hải ốc liên cần lục.

Sí thụ cung tường ánh thuế hồng.

Xuân tươi nhà biển rượu cần đậm.

Cờ treo cung điện sắc thêm hồng.

Câu đối Tết số 350

Bảo thế phong hoà tương lan tinh mậu.

Trùng duy nhật noãn hạc phát song huy.

Thềm đá phong quang tương lan đều tốt.

Màn đôi ấm áp hai mái bạc phơ.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_30

Câu đối Tết số 351

Tổ tấn hà thương bàn khê dật tẩu.

Tôn minh hoa chúc nguyệt điện thường nga.

Chúc ông rượu thọ, già ẩn bàn khê.

Mừng cháu đẹp duyên, hằng nga nguyệt điện.

Câu đối Tết số 352

Thăng biển dữ thiêm trù tế mỹ.

Du ung cộng hợp cẩn tề huy.

Biển treo tuổi thọ càng thêm đẹp.

Thành đạt hoà duyên cảnh thật vui.

Câu đối Tết 2015 số 353

Xuân thụ phùng xuân trường bất lão.

Đệ hoa ấp lộ mãn đình phương.

Cây xuân gặp xuân càng trẻ mãi.

Hoa đệ đằm sương khắp chốn thơm.

Câu đối Tết số 354

Nhất cán linh xuân vinh trú cẩm.

Lưỡng thù đan quế thổ thiên hương.

Một gốc linh xuân tươi tựa gấm.

Đôi cành đan quế nhả hương trời.

Câu đối Tết số 355

Kiều mộc trù thiêm doanh hải ốc.

Quế hoa hương phún tiệp ung cung.

Gỗ lớn muốn sửa nhà trên biển.

Quế hoa hương toả ngát trong nhà.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_31

Câu đối Tết số 356

Hồ huyền cộng khánh trường xuân tửu.

Nghệ uyển hàm xưng mạnh thế tài.

Cung treo tiệc chúc rượu trường xuân.

Vườn đẹp tiếng khen người tài đức.

Câu đối Tết số 357

Liên trì dặc tụng trường sinh diệp.

Bích thuỷ liên trưng mạnh thế tài.

Ao sen ca tụng lá trường sinh.

Nước biếc ngợi khen người tài đức.

Câu đối Tết số 358

Vụ tú lưu huy quang bích thủy.

Cung y huyến thái vũ viên kiều.

Sao vụ sáng ngời soi nước biếc.

Cung y rực rỡ múa cầu ngân.

Câu đối Tết số 359

Hải ốc trù thiêm huyên thảo tú.

Ung cung thái triệt tử hoa hương.

Nhà biển cỏ huyên còn rực rỡ.

Cung vui hoa tử vẫn đưa hương.

Câu đối Tết số 360

Bảo vụ trình tường cộng ứng huyên hoa vinh trú cẩm.

Viên kiều bá dự hàm suy quế tử phún thiên hương.

Bảo vụ điềm lành, cùng với hoa huyên tươi vẻ gấm.

Cầu ngân lộng lẫy, còn thêm cây quế toả hương trời.

Xem thêm: Câu chúc Tết 2015

Nguồn:mynghehaiminh.vn