Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P18). Tổng hợp những câu đối Tết bất hủ nhất mọi thời đại, chơi câu đối Tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống, thiếu câu đối Tết không còn trọn vẹn.

Câu đối Tết số 331

Cẩm thuế động kim phong Vương mẫu xưng thương liên cẩn tửu.

Chúc hoa huy tú các, lan tôn dẫn phượng vũ ban y.

Khăn gấm gió thu bay, Vương mẫu chén mời bên rượu cưới.

Đuốc hoa ngời gác đẹp, vườn lan đưa phượng múa áo hoa.

Câu đối Tết số 332

Bát nguyệt xưng thương quế uyển đầu hương diên bát trật.

Thiên thanh tấu nhạc huyên hoa nghinh tiếu chúc thiên thu.

Tháng tám tiệc thọ, vườn quế đưa hương mừng tám chục.

Ngàn thanh nhạc tấu, hoa huyên vui đón chúc ngàn thu.

Câu đối Tết số 333

Bảo vụ trình huy bát thập niên lai quang bát nguyệt.

Bàn đào hiến thuỵ tam thiên tuế hậu đãi tam ngu.

Bảo vụ sáng sao, tám chục tuổi rồi soi tháng tám.

Bàn đào hiến thọ, ba ngàn năm tới đợi ba nơi.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_29

Câu đối Tết số 334

Cẩm thuế động kim phượng thọ độ bát tuần phùng cửu nguyệt.

Tú hoa huy bảo vụ tường chung nhất thất khánh thiên thu.

Phượng vàng bay rực rỡ, tuổi thọ tám tuần vào tháng chín.

Bảo vụ ngời hoa đẹp, chuông lành một cửa chúc ngàn năm.

Câu đối Tết số 335

Tứ đức câu toàn phùng cửu trật.

Tam đa hàm bị chúc thiên thu.

Tứ đức vẹn toàn lên chín chục.

Tam đa đầy đủ chúc ngàn năm.

Câu đối Tết số 336

Đường bắc huyên hoa vinh cửu trật.

Thiên nam bảo vụ diệu thiên thu.

Nhà bắc hoa huyên vinh chín chục.

Trời nam Bảo vụ sáng ngàn năm.

Câu đối Tết 2015 số 337

Đức hợp vô cương niên du cửu trật.

Thọ xưng nan lão khánh chúc tam đa.

Đức đến vô cùng vượt qua chín chục.

Thọ nay hiếm kẻ cầu chúc tam đa.

Câu đối Tết số 338

Bảo vụ tinh huy niên cửu thập.

Bàn đào quả thục tuế tam thiên.

Bảo vụ sáng soi năm chín chục.

Bàn đào quả chín tuổi ba mươi.

Câu đối Tết số 339

Cửu tuần hạc phát đồng kim mẫu.

Thất trật ban y học lão Lai.

Chín mươi tóc hạc cùng kim mẫu.

Bảy chục áo hồng học lão Lai.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_28

Câu đối Tết số 340

Cẩm thuế động xuân phong thọ diên cửu trật.

Huyên hoa đống kính sắc khánh diễn thiên thu.

Khăn gấm động gió xuân, thọ mừng chín chục.

Hoa huyên đầy luống cỏ, cầu chúc ngàn năm.

Câu đối Tết số 341

Hoa đường tửu tiến hương lưu cúc.

Trang các thi thành khí ấp lan.

Nhà hoa rượu rót thơm hương cúc.

Gác đẹp câu thơ đượm khí lan.

Câu đối Tết số 342

Hà ái đào thương phù ngọc dịch.

Đức tư lan nhuỵ ánh kim trang.

Ngọc dịch chén đào mây hiện bóng.

Áo vàng lan nhuỵ đức thơm hương.

Câu đối Tết số 343

Giáng huyện cao niên khâm kính tiết.

Hà châu giai vịnh thiệu di phong.

Giáng huyện tuổi cao mừng mạnh sức.

Bãi sông vịnh khúc nối di phong.

Câu đối Tết số 344

Bạch phát hồng nhan đồng đới tiếu.

Tang hồ hoa trúc cạnh sinh huy.

Má hồng tóc bạc cười vui vẻ.

Cung dâu đàn trúc vẫn ganh đua.

Câu đối Tết số 345

Thuỵ khải quỳnh hoa phùng thất trật.

Vinh liên cẩm tất nhiễu song giai.

Mừng thấy hoa quỳnh hoa vừa bảy chục.

Vinh thay dưới gối đẹp hai đôi.

Xem thêm: Hoa đào Tết

Nguồn:mynghehaiminh.vn