Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P15). Câu đối có lẽ là thú chơi thanh cao nhất trong ngày Tết, từ lâu câu đối đã trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền, cung tìm hiểu những mẫu câu đối hay nhất cho năm Ất Mùi sau:

Câu đối Tết số 291

Hình tiết nan di phương thiết thạch

Kiên thao bất cải nại băng sương.

Vững chí khôn dời niềm sắt đá

Kiên tâm chẳng cải mặc băng sương.

Câu đối Tết số 292

Loan phân thập tải vân trung vũ

Hạc biệt tam canh nguyệt hạ minh.

Trong mây loan múa phân thập tải

Dưới nguyệt hạc kêu biệt tam canh.

Câu đối Tết số 293

Độc hạc do kinh thâm dạ tuyết

Cô loan thả nại vĩnh tiêu sương.

Lẻ hạc còn qua đêm sâu tuyết

Đơn loan lại chịu cảnh sương mây.

Câu đối Tết số 294

Thiền phòng lãnh tĩnh tam canh nguyệt

Văn thất hư minh ngưu dạ đăng.

Thiền phòng lạnh vắng tam canh nguyệt(1)

Văn thất quang không ngưu dạ đăng(2).

Câu đối Tết số 295

Lưu thủy hành vân đàm bối diệp

Thanh phong minh nguyệt ức đàm hoa.

Nước chẩy mây trôi đàm lá quý

Gió lành trăng sáng tưởng hoa mờ.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_22

Câu đối Tết số 296

Đàn chỉbất văn hoa vũ lạc

Chuyển đầu do kiến nguyệt đàm thanh.

Đàn ngọt chẳng nghe mưa hoa rụng

Ngoảnh đầu còn thấy nguyệt ao trong.

Câu đối Tết số 297

Thạch thượng nguyệt quang lưu hóa tích

Bình trung liên ảnh tản dưhương.

Trên đá trăng soi lưu dấu tích

Trong bình sen bóng tản hương thừa.

Câu đối Tết số 298

Thâm viên lạc đằng hoa, thạch bất điểm, đầu long bất ngữ;

Tàn kinh điêu bối diệp, hương vô phi, triện khánh vôthanh.

Viện thẳm rụng hoa đằng, đá chẳng điểm, đầu rồng chẳng nói;

Kinh tàn xăm lá quí, hương không bay, triện khánh không thanh.

Câu đối Tết số 299

Hoa biểu hạc qui lưu tốảnh;

Ngọc bình tiên khứ thặng đan khưu.

Hoa nổi hạc về lưu ảnh lụa;

Bình ngăn tiên vắng lẻ gò đan(1).

Câu đối Tết số 300

Phong quá lâm không hoa mãn địa;

Đan thành lô tại hỏa vôyên.

Gió qua rừng trống hoa mãn địa(2);

Đan thành lò tại hỏa vô yên(3).

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_23

Câu đối Tết số 301

Mộng bất tỉnh lai, dã hạc không bi hoa biểu nguyệt;

Sự đô phách khứ, đào hoa na luyến vũlăng xuân.

Mộng chẳng tỉnh rồi, hạc nội vụt bay sầu ánh nguyệt;

Việc đều bỏ hết, hoa đào rơi cánh thảm mầu xuân.

Câu đối Tết số 302

Tử đạo vô thành không độc lễ;

Thân ân võng cực vọng hồi vân.

Đạo trẻ chẳng thành lười đọc lễ;

Ơn cha vô tận ngóng hồi mây.

Câu đối Tết số 303

Thâm ân vị báo tàm vi tử;

Ẩm khấp nan tiêu thiêm tác nhân.

Ơn sâu chưa báo làm con thẹn;

Nuốt tủi khôn tiêu cách sống hèn.

Câu đối Tết số 304

Ngộ diệc thậm nan tai! Khảng khái tiên dĩ phò mã tử;

Thần đương bất một hĩ! Thê thương trường tại Thăng Long môn.

Cảnh ngộ thật khó thay, khảng khái trước hi sinh –con phòmã;

Tinh thần không mất vậy, cảm thương người vời vợi đất Thăng Long.

Câu đối số 305

Đồng quận điệp cáo ai, quân chi thệ khứ Trúc Đường Phạm lão kỷ hành ật;

Bát niên lưỡng chế địch, kim chi dịch thị Quí Dậu vãng sự thắng nhất trù.

Đồng hương liên tiếp cáo tang, ông ra đi cách Phạm Trúc Đường làmấy?

Tám năm hai phen dẹp giặc, việc ngày nay so năm Quý Dậu hơn nhiều.

Nguồn:mynghehaiminh.vn