Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P14). Câu đối được treo trong nhà vào dịp đầu năm mang ý nghĩa đem lại may mắn phước lành, cùng tham khảo những câu đối hay nhất dành cho năm Ất Mùi sau:

Câu đối Tết số 276

Quỳnh tiêu hưởng tịch tam thiên giới

Ngọc kính trang không thập nhị lâu

Vắng lặng quỳnh tiêu tam thiên giới(1)

Quạnh hưu gương ngọc thập nhị lâu(2).

Câu đối Tết số 277

Huệ chất lan tư qui lãng uyển

Quỳnh lâm ngọc thụnhiễu đình giai.

Huệ đẹp lan thơm vềl ãng uyển(3),

Rừng quỳnh cây ngọc quẩn sân thềm.

Câu đối Tết số 278

Giá hạc cửu tiêu hoài tố lý

Thừa loan tam đảo ức phương tung.

Cưỡi hạc bay chín tầng in hài cũ

Theo loan vềba đảo nhớ gót xưa.

Câu đối Tết số 279

Trường lưu hồ phạm hình thiên cổ

Tự hữu long chương báo cửu tuyền.

Khuôn mẫu còn lưu hình thiên cổ

Long chương(1) tự có báo cửu tuyền.

Câu đối Tết số 280

Trinh tĩnh nghĩ ca hoàng phát tụng

Tiêu dao cánh khứ bạch vân thiên.

Trinh tiết đắn đo mừng hoàng phát(2)

Tiêu dao chung cục ngưỡng bạch vân(3).

Câu đối Tết số 281

Ý đức nan vong lưu lệ huyết

Từvân vị báo nhiễu sầu trường.

Đức hạnh khóquên lưu huyết lệ

Ân từ chưa báo khổ tâm sầu.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_20

Câu đối Tết số 282

Tửtức chi y thanh mấn mẫu

Tôn chi hoàn lại bạch đầu nhân.

Con gốc nương nhờ xanh tóc mẹ(4),

Cháu cành trông cậy trắng đầu ông(5).

Câu đối Tết số 283

Hạc ngự giao đài thu nguyệt lãnh

Quyên đề ngọc thế lũng vân phi

Hạc ngự đài tiên trăng thu lạnh

Quyên kêu thềm ngọc áng mây bay.

Câu đối Tết hay nhất số 284

Tĩnh dạ điểu minh bi nguyệt sắc

Trường niên kê cảnh phó hoa trần

Đêm lặng chim kêu sầu sắc nguyệt

Năm dài gà gáy mặc bụi hoa.

Câu đối Tết số 285

Nữ tông mịy thống thâm thích lý

Mẫu phạm hà thị lệ trích từ vi.

Dâu hiền thôi hết cậy, đau đớn thâm tình thích lý(1)

Mẹ thảo chẳng còn nhờ, lệrơi lã chã từ vi(2).

Câu đối Tết số 286

Thanh điểu tín lai, Vương Mẫu qui thời hoàn bội lãnh

Ngọc tiêu thanh đoạn, Tần nga khứ hậu phượng lầu không.

Thanh điểu truyền tin, Vương Mẫu(3) về rồi, vòng ngọc lạnh

Ngọc tiêu đứt đoạn, Tần nga(4) ly biệt, phượng lầu không.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_21

Câu đối Tết số 287

Bách tảo thiên ma vô cải thúy

Tùng linh bách kiếp hữu dư thanh.

Bách dẫu nghìn mài không đổi thắm

Tùng già trăm kiếp vẫn thừa xanh.

Câu đối Tết số 288

Bắc uyển hoa phi hàn huệ trướng

Tây song nguyệt lạc lãnh thâm khuê.

Uyển bắc(1) hoa bay màn trướng lạnh

Song tây(2) nguyệt lặn chốn khuê mờ.

Câu đối Tết số 289

Hình đơn ảnh chích kinh tam thế

Chí khiết hành phương việt bách niên.

Hình đơn bóng lẻ qua tam thế(3),

Chí sạch làm hay vượt bách niên.

Câu đối Tết số 290

Mỵtha thỉ chí phù hoàng khẩu

Duy thử cam tâm đáo bạch đầu.

Chí thề chẳng khác phù con trẻ

Lòng quyết không sai đến bạc đầu.

Xem thêm: Vè chúc Tết 2015

Nguồn:mynghehaiminh.vn