Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P13). Tham khảo những câu chúc Tết hay nhất 2015 , hãy sắm cho mình một bộ câu đối Tết ý nghĩa trong nhà.

Câu đối Tết số 260

Ảnh lạc thanh tùng lý

Thần lưu giáng trướng trung.

Hình ảnh lạc trong tùng xanh

Tinh thần lưu giữa trướng đỏ.

Câu đối Tết số 261

Lục thủy thanh sơn trường tống nguyệt

Bích vân hồng thụ bất thăng sầu.

Nước biếc non xanh dài đưa nguyệt

Cây hồng mây thắm chẳng thiết sầu.

Câu đối Tết số 262

Thúy sắc hoà vân lung dạnguyệt

Ngọc dung đới vũ khấp xuân phong.

Sắc biếc hoà vân lồng đêm nguyệt

Mặt hoa ngấn lệ khóc gióxuân.

Câu đối Tết số 263

Xuân phong thập tải giao tình cựu

Dạ vũ tam thu biệt hận đa.

Gió xuân thập tải giao tình cũ

Mưa tối tam thu biệt hận nhiều.

Câu đối Tết số 264

Vân toả Vu Sơn nhân bất kiến

Nguyệt minh tiên lĩnh hạc qui lai.

Mây khoá Vu Sơn(1) người chẳng thấy;

Trăng soi Tiên Lĩnh(2) hạc bay về.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_18

Câu đối Tết số 265

Xuân ảnh dĩ tùy tàn nguyệt khứ

Quế hương do trục hảo phong lai.

Xuân ảnh đã theo trăng xế bóng

Quế hương còn đuổi gió lành đi.

Câu đối Tết số 266

Suy tàn ngọc thụ tam canh vũ

Xúc vẫn quỳnh hoa ngũ dạ phong.

Héo khô cây ngọc tam canh gió

Tàn tạhoa quỳnh ngũ dạ mưa.

Câu đối Tết số 267

Tựtích văn chương khoa vụẩn

Nhi kim ý khí ngưỡng vân mô.

Từtrước văn chương khoa vụ ẩn(1)

Mà nay ý khí ngưỡng vân mô(2).

Câu đối Tết số 268

Tam nguyệt vũ thôi xuân thụ lão

Ngũ canh phong xúc đỗ quyên đề.

Mưa ba tháng giục cây xuân lão

Gió năm canh đòi tiếng quốc kêu.

Câu đối Tết số 269

Nguyệt lâm xuân thụhồn vôảnh

Phong tống đỗ quyên khước hữu thanh.

Trăng soi xuân thụmờkhông ảnh,

Gió tiễn đỗ quyên lại cóthanh.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_19

Câu đối Tết số 270

Hà tri nhất mộng phi hồ điệp

Cánh sử thiên thu khấp đỗ quyên.

Biết đâu một giấc bay hồ điệp

Để khiến nghìn thu khóc đỗ quyên.

Câu đối Tết số 271

Ỷ môn nhân khứ tam canh nguyệt

Khấp trượng nhi bi ngũ dạ hàn.

Tựa cửa người đi tam canh nguyệt

Già sầu trẻ tủi ngũ dạ hàn.

Câu đối Tết số 272

Minh nguyệt sơn đầu tư cổ đạo

Thanh phong giang thượng tưởng phương hình.

Trăng soi đỉnh núi mơđạo cũ

Gió thổi trên sông tưởng mẫu hình.

Câu đối Tết số 273

Đại nhãvân vong, lục thủy thanh sơn, thùy tác chủ

Lão thành điêu tạ, lạc hoa đề điểu, tổng thương thần.

Bậc đại nhã(1) chẳng còn, núi biếc sông xanh ai làm chủ,

Người lão thành(2) khô héo, chim kêu hoa rụng thẩy đau lòng.

Câu đối Tết số 274

Quải kiếm nhược vi tình, hoàng cúc hoa khai nhân khứhậu

Tư quân tại hà xứ, bạch dương thu tịnh nguyệt minh thời.

Treo kiếm thuận theo tình, cúc vàng hoa nởkhi người khuất

Nhớông nơi đâu ngụ, dương trắng tiết thu buổi tròn trăng.

Câu đối Tết số 275

Ý đức truyền chư hương lý khẩu

Hiền từ báo tại tử tôn thân.

Đức hạnh truyền đi nhiều làng xã

Hiền tài báo đáp khắp cháu con.

Xem thêm: Lúc chúc mừng năm mới

Nguồn;mynghehaiminh.vn