Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P12). Gửi tặng bạn những câu đối hay và nghĩa nhất cho năm Ất Mùi.

Câu đối Tết số 246

Long điền chủng ngọc duyên hàthiển

Thanh điểu truyền âm khứ bất hoàn.

Lam Điền(4) loài ngọc duyên sao mỏng;

Thanh điểu(5) truyền âm khuất chẳng về.

Câu đối Tết số 247

Cam khổ cộng thường tình hạt cực

U minh vĩnh cách thống hànhư

Ngọt đắng sẻ chia, tình sao cực

U minh vĩnh cách, xót nhường bao.

Câu đối Tết số 248

Độc hạc sầu bi song phượng quản

Cô lo ai đoạn thất huyền cầm.

Hạc lẻ sầu bi đôi ống quyển

Loan cô đứt đoạn bẩy dây đàn.

Câu đối Tết số 249

Hồng tường Ngân Hán đồnan việt

Bích hải thanh thiên oán hữu dư.

Tường hồng Ngân Hán đường khôn vượt

Bể biếc thanh thiên oán có thừa.

Câu đối Tết số 250

Khốc nhĩ tam niên phát bạch

Sầu du ngũ dạ đăng thanh.

Khóc em ba năm tóc bạc

Sầu anh ngũ dạ(1) đèn xanh.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_16

Câu đối Tết 2015 số 251

Lăng kính ảnh cô tai, thảm thính thu phong xuy lạc diệp

Cẩm cơ thanh tịch hĩ, sầu khan dạ nguyệt chiếu không vi.

Gương kính bóng lẻ thay, thảm thấm gióthu bay lárụng

Gấm khung thanh lặng vậy, oán nhìn trăng giãi chiếu màn không.

Câu đối Tết số 252

Gia lụy tổng vôy, khanh tòng thử khử đảm liễu hĩ

Thếtình đa bất trắc, ngã tự kim lai hoán nại hà.

Gia hệ thẩy trông nhờ, nàng đi bỏ lại đây gánh nặng

Thế tình đa bất trắc, ta từ nay nào biết gọi ai.

Câu đối Tết số 253

Nam cực huy trầm không thái tức

Đông sàng vọng đoạn thất chiêm y.

Nam cực(1) mờ chìm đành an nghỉ

Đông sàng(2) dứt đoạn mất trông nhờ.

Câu đối Tết số 254

Trượng nhân phong dĩ chiêm như tạc

Bán tử tình khôi trướng tại tư.

Đỉnh non nhạc phụtrông như tạc

Tình cảm rể con xót tự đây.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_17

Câu đối Tết số 255

Phong đính trượng nhân ta dĩhĩ

Tất tiền bán tử thống hành ư.

Nhạc phủ đỉnh non ôi đãkhuất

Rể con trước gối tủi nhường bao.

Câu đối Tết số 256

Đinh niên thống nhập hoàng tuyền lộ

Niên dạ kinh đồi thái nhạc phong.

Tráng niên khổ nỗi hoàng tuyền(1) đến

Bán dạkinh hồn thái nhạc(2) suy.

Câu đối Tết số 257

Bĩ thượng võng văn hô tiểu tử

Tuyết trung không tưởng kiến tiên sinh.

Chẳng còn nghe thầy hô tiểu tử

Tưởng hoài trong tuyết thấy tiên sinh.

Câu đối Tết số 258

Thanh chiên tịch lãnh tư mô phạm

Giáng trướng đình không ức quản huyền.

Chăn xanh chiếu lạnh suy khuôn mẫu

Trướng đỏ sân không nhớ sáo đàn.

Câu đối Tết số 259

Diện mệnh chỉ kim vônhất ngữ

Tâm tang vị khả đoản tam niên.

Trước mặt đến nay không một ngữ

Tang lòng chưa thể trọn ba năm

Xem thêm: Hoa đào Tết

Nguồn:mynghehaiminh.vn