Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P10). Câu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng, một sự việc nào đó trong đời sống xã hội, cùng thưởng thức những câu đối hay nhất 2015 sau:

Câu đối Tết số 206

Nghi quốc nghi gia tân phụ nữ

Năng văn năng vũ hảo nam nhi

Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới

Hay văn, hay vũ, nam nhi tài.

Câu đối Tết số 207

Hôn đế tự do, bỏ tục xưa

Lễ hành bình đẳng thụ thân phong

Hôn nhân tự do, bỏ tục xưa

Giao tiếp bình đẳng, nêu gương mới.

Câu đối Tết số 208

Cần lao thủ túc hoạn ưu thiểu

Ân ái phu thê hoan lạc đa

Lao động chân tay, lo lắng ít

Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều.

Câu đối Tết số 209

Bách niên ân ái song tâm kết

Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên.

Trăm năm ân ái, hai lòng buộc

Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng.

Câu đối Tết số 210

Ái mạo ái tài vưu ái chí

Tri nhân tri diện cánh tri tâm.

Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí

Biết người, biết mặt, lại biết lòng.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_14

Câu đối Tết số 211

Tác phụ tu tri cần kiệm hảo

Trị gia ưng giáo tử tôn hiền.

Làm vợ nên hay cần kiệm giỏi

Trịnh à phải dạy cháu con hiền.

Câu đối Tết số 212

Thi vịnh hà châu cưu hỉ tập

Kinh truyền quế lý Phượng hoà minh.

Thơvịnh bãi sông cưu đến họp

Kinh truyền rừng quế Phượng cùng kêu.

Câu đối Tết số 213

Tương thân tương ái thanh xuân vĩnh

Đồng đức đồng tâm hạnh phúc trường

Tương thân, tương ái, thanh xuân mãi

Đồng đức, đồng tâm, hạnh phúc dài.

Câu đối Tết 2015 số 214

Dung mạo tâm linh song tuấn tú

Tài hoa sự nghiệp lưỡng phong lưu

Dung mạo, tâm hồn, đôi tuấn tú

Tài hoa, sự nghiệp, cặp phong lưu.

Câu đối Tết số 215

Hỗ kính hỗ ái hỗ tương học tập

Đồng đức đồng tâm đồng kiến gia đình.

Lẫn kính, lẫn yêu, lẫn giúp học tập

Cùng đức, cùng lòng, cùng xây gia đình.

Câu đối Tết số 216

Đồng tâm đồng đức mỹ mãn phu phụ

Khắc kiệm khắc cần hạnh phúc uyên ương.

Cùng lòng, cùng đức, vợ chồng mỹmãn

Biết cần, biết kiệm hạnh phúc uyên ương.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_15

Câu đối Tết số 217

Ân ái phu thê tình tự thanh sơn bất lão

Hạnh phúc bất lữ ý như bích thủy trường lưu

Ân ái vợ chồng, tình tựa non xanh trẻ mãi

Hạnh phúc đôi lứa, ý như nước biếc chảy hoài.

Câu đối Tết số 218

Namtôn nữ nữ tôn nam nam bang nữ trợ

Phu kính thê thê kính phu phu đức thê hiền.

Nam trọng nữ nữ trọng nam nam giúp nữ đỡ

Chồng kính vợ, vợ kính chồng chồng đức vợ hiền.

Câu đối Tết số 219

Duy cầu ái vĩnh hằng nhất sinh đồng bạn lữ

Đản nguyện nhân trường cửu thiên lýcộng thiền quyền.

Mong tình yêu vĩnh hằng, một đời cùng đôi lứa

Muốn người lâu hưởng thọ, ngàn dặm với thiền quyên.

Câu đối Tết số 220

Điểu ngữ hoa hương xuân nhất bức thiên nhiên hoạ

Tân hoan chủ lại gia khách mãn đường cẩm thượng hoa.

Chim hót, hoa hương, một bức thiên nhiên xuân vẽ

Khách vui, chủ sướng đầy nhàrực rỡ gấm hoa.

Câu đối Tết số 221

Uyên ương đối vũ

Loan phượng hoàminh

Uyên ương múa đôi

Loan phượng hoà tiếng.

Câu đối Tết số 222

Nguyệt viên hoa hảo

Phượng vũlong phi

Trăng tròn hoa đẹp

Phượng múa rồng bay.

Câu đối Tết số 223

Namhôn nữ giá

Phu đức thê hiền

Trai cưới gái gả

Chồng đức vợ hiền.

Câu đối Tết số 224

Chí đồng đạo hợp

ý hậu tình trường.

Chí cùng ý hợp

Ý sâu tình dài.

Xem thêm: Câu chúc Tết hài hước

Nguồn:mynghehaiminh.vn