Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P1). Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, cây nghêu tràng pháo, bánh chưng xanh. Từ lâu câu đối Tết luôn là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, với trọn bộ câu đối Tết 2015 cực hay, quý giả cùng tham khảo nhé

Câu đối Tết số 1.

Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ.

Liễu nhứphong hòa tử yến phi.

Sớm hoa ngày ấm loan xanh múa.

Liễu bông gió thuận én biếc bay.

Câu đối Tết số 2.

Cầm sắt bổ hoà cương tứng uyệt.

Hùng bi nhập mộng hỷ tam canh.

Mới tháng tư cầm sắt hài hoà.

Mừng ba canh hùng bi vào mộng.

Câu đối Tết số 23.

Hoa nguyệt tân trang nghi học liễu.

Vân song hảo hữu tảo tài lan.

Trăng hoa vẻmới nên tìm liễu.

Cỏthơm bạn tốt sớm trồng lan.

Câu đối Tết số 4.

Tiêu suy dạsắc tam canh vận.

Trang điểm xuân dung nhịnguyệt hoa.

Tiếng tiêu thủ thỉ suối ba canh.

Vẻ xuân tô điểm hoa hai tháng.

Câu đối Tết số 5.

Hãn thấp hồng trang hoa đới lộ.

Vân đôi lục mấn liễu đàyên.

Hoa nặng sương đêm áo đẫm nước.

Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây.

Câu đối Tết số 6.

Hoa triêu xuân sắc quang hoa chúc.

Liễu nhứ kỳ tư hoạliễu my.

Hoa sớm sắc xuân rạng đuốc hoa.

Liễu trông vẻ lạ tô mày liễu.

Những câu đối Tết hay nhất 2015_3

Câu đối Tết số 7.

Dĩ kiến y tương liễu trấp nhiễm.

Hành khan kính dĩ lăng hoa huyền.

Đã thấy áo hoa cùng liễu ướt.

Còn xem trong kính có lăng treo.

Câu đối Tết số 8.

Giai hạhoa khai hoa ánh chúc.

Đường trung yến chí yến đầu hoài.

Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc.

Trong nhà yến đến yến đang mong.

Câu đối Tết số 9.

Phù dung tân diễm lăng hoa chúc.

Ngọc kính sơ minh chiếu lam điền.

Phù dung mới nở xem thường đuốc.

Kính ngọc vừa soi tỏnội lam.

Câu đối Tết số 10.

Ứng hoa triêu, như tân tác hợp.

Cưtúcác, hảo hữu ngôn hoan.

Với hoa sớm như vừa tác hợp.

Ở gác đẹp bạn bè đều vui.

Câu đối Tết số 11.

Nguyệt ứng hoa triêu chúc hoa hiến thái.

Thời phùng yến chíngọc yến chung tường.

Trăng soi hoa sớm, rực rỡ đuốc hoa.

Gặp lúc yến về, điềm lành yến ngọc.

Câu đối Tết số 12.

Dương xuân thuỵ ái phi anh vũ.

Thái lữluật hoà dẫn phượng hoàng.

Mây trùm dương xuân anh vũ bay.

Luật theo thái lữ phượng hoàng lại.

Câu đối Tết số 13.

Lục liễu di âm xuân trướng noãn.

Yêu đào thổ diễm cẩn bôi hồng.

Liễu xanh rợp bóng trướng xuân ấm.

Đào tơtươi đẹp rượu cẩn hồng.

Câu đối Tết số 14.

Phượng khúc nghinh phong ngâm liễu lục.

Đào hoa sấn vũ tuýxuân hồng.

Ngâm liễu biếc khúc phượng đón gió.

Say xuân hồng hoa đào gặp mưa.

Câu đối Tết số 15.

Bách thế duyên hoà hài phượng lữ.

Tam xuân nhật vĩnh phú kê minh.

Trăm năm duyên hài hoà phượng hót.

Ba xuân ngày vẫn phúgàkêu.

Câu đối Tết số 16.

Liễu sắc ánh mi trang kính hiểu.

Đào hoa chiếu diện động phòng xuân.

Sắc liễu tươi mày soi kính đẹp.

Đào hoa rạng mặt động phòng xuân.

Câu đối Tết số 17.

Hồng vũ hoa thôn uyên tịnh ỷ.

Thuý yên liễu dịch phượng hoàminh.

Mưa nhợt xóm hoa uyên phải ẩn.

Khói xanh trang biếc phượng đều kêu.

Câu đối Tết số 18.

Nhật noãn uyên ương y cẩm thuỷ.

Phong hoà hải yến nhiễu châu liêm.

Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc.

Gió hoà hải yến lượn rèm châu.

Câu đối Tết số 19.

Nhạc tấu hoàng chung hài phượng lữ.

Thi đềhồng diệp vịnh đào hoa.

Nhạc tấu hoàng chung vui phượng bạn.

Thơ đề lá đỏ vịnh đào hoa.

Câu đối Tết số 20.

Oanh ngữ hoà giai xuân phong trướng noãn.

Đào hoa huyến lạn cẩn tửu bôi phù.

Trướng ấm gió xuân tiếng oanh thỏthẻ.

Rượu cẩn đầy chén hoa đào xinh tươi.

Những câu đối Tết hay nhất 2015_2

Câu đối Tết số 21.

Bích chiểu kỳ hà khai tịnh đế.

Tú vi loan phượng kết đồng tâm.

Ao biếc súng sen chung rễnở.

Màn thêu loan phượng kết đồng tâm.

Câu đối Tết số 22.

Liên hoa ảnh nhập thuỷ tinh kính.

Trúc diệp hương phù anh vũ bôi.

Gương thuỷ tinh thấy ảnh hoa sen.

Chén anh vũ toả hương lá trúc.

Câu đối Tết số 23.

Trì thượng lục hà huy thái bút.

Thiên biên lãng nguyệt yển tân my.

Sen biếc trên cao thêm hứng bút.

Bên trời trăng sáng đọng hàng mi.

Câu đối Tết số 24.

Độ hoa triêu thích phùng hoa chúc.

Bằng nguyệt lão thí bộ nguyệt cung.

Độhoa sớm đúng giờ hoa đuốc.

Nguyệt lão se sánh bước cung trăng.

Câu đối Tết số 25.

Thám hoa hạnh tế thời sơ hạ.

Mộng yến hân phùng mạch chí thu.

Thăm hoa may gặp thời sơ hạ.

Mộng yến vừa hay mạch đến thu.

Nguồn:mynghehaiminh.vn