Bí quyết giúp bạn làm quen với 1 cô gái. Một cô gái thường đi qua chỗ em làm. Ngày nào em cũng nhìn thấy cô ấy nhưng không biết cách nào để làm quen được với cô gái đó. (Dương)

Tình yêu Chuyện vợ chồng

Trả lời:

Chào bạn Dương

Làm quen là cả một kỹ năng, nó không có công thức cho tất cả mọi người vì đặc trưng của giao tiếp luôn mang tính cá thể này với một cá thể khác. Để làm quen người ta, thứ nhất là chớp lấy cơ hội để thiết lập giao tiếp, nghĩa là trong điều kiện tình cờ (ngẫu nhiên) mà có thể tạo được một liên hệ giao tiếp thì phải tranh thủ ngay. Thứ hai, phải biết tạo ra cơ hội, như người đi bắt cá thì phải đến nơi có nước và có cá, nơi nhiều cá càng dễ bắt; tuy nhiên có khi không bắt cá mà có cá, đó là những người đi chợ.

Trường hợp của bạn "tình cờ thấy một cô gái" mà không biết "tóm lấy" sự tình cờ đấy bằng một động tác hỏi thăm đường... để làm quen nên đã để "cá chạy mất xuống hồ". Bây giờ "cô ấy thường đi qua chỗ bạn làm, ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy" là vấn đề khó vì bạn đã để lỡ mất sự tình cờ. Nếu bây giờ bạn "hỏi thăm đường" thì cô ấy sẽ biết bạn xạo, vì bạn thấy cô ấy thì cô ấy cũng thấy bạn rồi. Bạn đang trực tiếp gần cô ấy mà không làm quen được thì các nhà tư vấn cũng bó tay, vì các nhà tư vấn không hiểu tâm lý cô gái, không quan sát được nét mặt và cũng không biết cô ấy đi đâu làm gì thì thật khó chỉ dẫn cho bạn phải làm thế nào. Bạn biết đấy, làm quen luôn xuất hiện trong hoàn cảnh cụ thể mà ở đấy đem cách làm quen ở nơi khác, của người khác áp dụng vào có thể thất bại.

Bây giờ bạn phải tự làm công tác điều tra trước khi làm quen. Bạn cần biết cô ấy ở đâu, làm việc gì, gia đình ra sao, đặc biệt phải xem cô ấy có chồng hay chưa. Sau khi có các thông tin đầy đủ, đặc biệt là chưa có chồng, chưa có người yêu, lúc đó bạn nên tìm một người nào đó ở gần nhà cô ấy và bí mật hỏi tên cô ấy, và từ người biết cô ấy sẽ trở thành người trung gian giúp bạn. Hoặc nếu biết tên cô ấy rồi, bạn có thể gặp trực tiếp, xin lỗi và hỏi thẳng tên. Ngoài ra có thể theo con đường cơ quan để tiếp cận với cô ấy.

Chúc sự dũng cảm.