Bầu Đức vẫn nhận lương khủng mặc dù doanh thu đã giảm. Ngày 15/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức làm CTHĐQT đã có thông tin gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc công bố báo cáo thường niên năm 2013.

Doanh nhân Người nổi tiếng

Theo báo cáo này thì doanh thu thuần của công ty năm 2013 đạt 2.771 tỷ đồng, bằng 77% so với kế hoạch và giảm 37 % so với mức 4.394 tỷ đồng so với năm 2012. Trong cơ cấu doanh thu của HAG năm ngoái thì doanh thu chủ yếu đến từ ngành mía đường (30.2%), xây dựng (19.3%) và sản phẩm hàng hóa (11.9%)...Mía đường đã thay thế bất động sản trở thành ngành đóng góp lớn nhất vào doanh thu.

Mặc dù doanh thu thuần của công ty giảm gần 40% so với năm ngoái nhưng thù lao trả cho nhân viên của HAG trong năm qua không hề nhỏ. Theo báo cáo thường niên, những thành viên trong Hội đồng Quản trị công ty, người có mức lương, thưởng và thù lao thấp nhất là trên 2 tỷ đồng.

untitled-1397557655030.png

Trong đó, ông Đoàn Nguyên Đức, bầu Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG là người có mức thu nhập cao nhất trong năm qua. Tổng các khoản lương, thưởng và thù lao của bầu Đức có thu nhập 4,182 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là ông Nguyễn Văn Sự, Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị, công ty nhận lương, thưởng là 3,136 tỷ đồng. Các thành viên còn lại thu nhập từ 2,1 – 2,8 tỷ đồng.

untitled1-1397557662769.png