Bất động sản Việt Nam hút vốn mạnh từ Hàn Quốc. Chỉ tính riêng lĩnh vực bất động sản và xây dựng, các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đã đổ vào Việt Nam gần 10 tỷ USD tính đến hết tháng 1/2015. Như vậy, thị trường bất động sản Việt Nam đang trở lên cực kỳ hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Hàn Quốc.

bat-dong-san-vn.jpg

Lũy kế đến 20/1/2015, theo thống kê mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), đã có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 17.579 dự án cấp mới, tổng số vốn đầu tư là 251,835 tỷ USD.

Trong đó, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 4.140 dự án cấp mới, tổng vốn đầu tư đăng ký là 37,43 tỷ USD.

Chỉ tính riêng trong tháng 1/2015, Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam với 15 dự án cấp mới và 7 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 110,25 triệu USD, là nhà đầu tư thứ 2 sau BritishVirginIslands trong tháng 1 năm 2015.

Hàn Quốc đã đầu tư vào 51/63 tỉnh thành phố trong cả nước.

Đứng thứ nhất là Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư từ Hàn Quốc nhất với 868 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,3 tỷ USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ hai là Thái Nguyên với 43 dự án với tổng vốn đầu tư là 4,72 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ ba là Đồng Nai với tổng số đầu tư là 4,56 tỷ USD (chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các địa phương khác.

Các dự án của Hàn Quốc được triển khai trên 18/21 ngành, lĩnh vực.

Đứng thứ nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư Hàn Quốc với 2.510 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư là 24,03 tỷ USD, chiếm 64,2% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 81 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 6,99 tỷ USD, chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ ba là lĩnh vực xây dựng với 568 dự án, tổng số vốn đầu tư là 2,4 tỷ USD chiếm 6,4% tổng vốn đầu tư. Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác

Một số dự án lớn trên 1 tỷ USD của Hàn Quốc tại Việt Nam:

Dự án Tổ hợp công nghệ cao Sam Sung Thái Nguyên – giai đoạn 2 nhà đầu tư Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên – Hàn Quốc, dự án đầu tư tại KCN Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư đăng ký 3 tỷ USD;

Dự án Công ty TNHH LG electronics Việt Nam Hải Phòng, nhà đầu tư LG Electronics INC, dự án này đầu tư tại KCN Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 tỷ USD;

Dự án Công ty TNHH Samsung Electro-mechanics Việt Nam, nhà đầu tư Samsung Electro-mechanics Co.,Ltd, dự án được đầu tư tại KCN Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,23 tỷ USD;

Dự án Công ty TNHH Posco-Việt Nam, nhà đầu tư Posco Co., Ltd, Hàn Quốc, dự án được đầu tư tại KCN Mỹ Phú II, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,128 tỷ USD;

Dự án Công ty TNHH SamSung Display Bắc Ninh, nhà đầu tư Sam Sung Display Co.,Ltd, dự án được đầu tư tại KCN Yên Phong I, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 1 tỷ USD.