Cập nhật trực tuyến giá vàng ngày 3/6/2016: Giá vàng SJC, 999. Diến biến thị trường giá vàng ngày 3/6/2016 được cập nhật liên tục tại các ngân hàng hôm nay

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 3/6/2016:

Theo: tygiavang.vn