Bảng giá vàng ngày 15/6/2015: Giá vàng SJC, giá vàng 9999. Bảng giá vàng ngày 15/6/2015 trong nước và thế giới, cập nhập liên tục 24h, tin tức tỷ giá vàng, giá vàng 9999, giá vàng SJC tại nhiều ngân hàng và tổ chức lớn trong nước.

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 15/6/2015:

 

Tổng hợp