Bảng "giá vàng ngày 12/7/2015": Giá vàng SJC, giá vàng 9999. Cập nhập giá vàng ngày 12/7/2015 trong nước và thế giới, tỷ giá vàng 12/7, bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC ngày 12/7 tại nhiều ngân hàng và tổ chức lớn trong nước.

Bảng giá vàng trực tuyến ngày 12/7/2015:

 

Tổng hợp