Bài văn của học sinh về sự thành công khiến cô giáo nể phục. Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? phải chăng đó là đạt được kết quả hoàn hảo trong công việc?, sự chính xác đến từng chi tiết hay đó là cách nói khác của từ thành đạt nghĩa là có một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục?.

baivanhay1.jpg