BST ảnh bìa chia tay với người mình yêu. Nếu như ở những BST ảnh bìa trước là những lời nói và hình ảnh lãng mạn về tình yêu thì ở BST ảnh bìa này mình muốn dành riêng cho tâm trạng của những bạn mới chia tay với người yêu nhé, tuy là rất đau và rất buồn những hãy cố gắng vượt lên trên tất cả bạn nhé!

anh-bia-31-03-2015-1-1-.jpg

anh-bia-31-03-2015-1-2-.jpg

anh-bia-31-03-2015-1-3-.jpg

anh-bia-31-03-2015-1-4-.jpg

anh-bia-31-03-2015-1-5-.jpg

anh-bia-31-03-2015-1-6-.jpg

anh-bia-31-03-2015-1-7-.jpg