Ảnh vui: Những chú chó rất "đàn ông". Đâu có phải con người mới có râu mà những loài vật cũng có râu nhé, thật là men đúng không ạ, hẳn bạn sẽ không nhịn được mà cười vỡ bụng.

3b46c724-f129-478e-a7e8-d20946908c68.jpg

Võ sư cóc

a2a3f82d-8f6d-4ec6-bea7-9f55205be0cb.jpg

Ngầu chưa nào?

28aa2c78-e485-4af8-a768-6c9795e315ab.jpg

Răng đẹp 1, râu đẹp 10!

e9eb9480-1a4a-40cc-a6c7-a108375b24ca.jpg

Ánh mắt long lanh

d5d24485-21f2-4f6b-89c7-4790623f4545.jpg

Đôi bạn thân

8e9cfba1-ce4d-4fe7-b680-ce45f3282974.jpg

Dân chơi là phải xỏ khuyên và để râu như anh nè

fde9a281-88e2-4b0e-8202-49dc1d206027.jpg

Giáo sư heo

ff567212-8f19-4130-afe9-9cea6f11434f.jpg

Chú cún lịch lãm

4f7ffdfb-3bae-4c7a-af3d-50e7b0f3efd3.jpg

Thiên hạ đệ nhất râu

14928b30-350b-4bea-b4f6-c73c73d817ba.jpg

Đẹp trai có gì sai?

d1efcba3-bcb4-435c-90e1-bd9a7223e65f.jpg

Râu... ngô...

e2abcab9-6a7f-4ea2-b6ca-6b916acaaea7.jpg

Ngây thơ vô (số) tội

Theo tiin.vn