Ảnh thiên nhiên, Ngắm Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới. Vịnh Hạ Long là một một kỳ quan thiên nhiên độc đáo của thế giới bởi địa danh này chứa đựng những dấu tích quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử trái đất, là cái nôi cư trú của người Việt cổ, đồng thời là tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại của thiên nhiên với sự hiện diện của hàng nghìn đảo đá muôn hình vạn trạng.

vinh-ha-long-ky-quan-thien-nhien-the-gioi-3492347349348-1-.jpg

vinh-ha-long-ky-quan-thien-nhien-the-gioi-3492347349348-2-.jpg

vinh-ha-long-ky-quan-thien-nhien-the-gioi-3492347349348-3-.jpg

vinh-ha-long-ky-quan-thien-nhien-the-gioi-3492347349348-4-.jpg

Ảnh world cup Ảnh Siêu Xe