Ảnh thiên nhiên, Khám phá Hang Đầu Gỗ Hạ Long. Bên ngoài cửa hang là ảnh thiên nhiên hình con sao biển lớn cách mặt biển hơn 20m. Đáy hang thấp hơn cửa hang 8m, càng vào trong càng hẹp lại. Trong hang là hình ảnh thiên nhiên với rất nhiều nhũ đá, măng đá khổng lồ. Trước kia nhiều người tin rằng cái tên Đầu Gỗ có nghĩa là công xưởng và kho chứa các cây gỗ lim dùng để chôn xuống lòng sông Bạch Đằng trong cuộc chiến tranh chống quân Nguyên Mông thế kỷ 13.

anh-thien-nhien-83486-1-.jpg

anh-thien-nhien-83486-2-.jpg

anh-thien-nhien-83486-3-.jpg

anh-thien-nhien-83486-4-.jpg

anh-thien-nhien-83486-5-.jpg

Ảnh world cup Ảnh Siêu Xe