Ảnh thiên nhiên, Ghềnh đá đĩa - Hòn đá quý bí ẩn. Đây là một kỳ quan thiên nhiên được hình thành từ đá bazan núi lửa, từ các nham thạch do phun trào núi lửa gặp nước và được làm mát, hình thành nên những cột đá với chiều cao khác nhau. Những tác phẩm điêu khắc độc đáo của tự nhiên như thể được tạo ra bởi một nghệ sĩ của hàng triệu năm trước đây.

ghenh-da-dia-hon-dao-quy-bi-an-1-.jpg

ghenh-da-dia-hon-dao-quy-bi-an-2-.jpg

ghenh-da-dia-hon-dao-quy-bi-an-3-.jpg

ghenh-da-dia-hon-dao-quy-bi-an-5-.jpg

Ảnh world cup Ảnh Siêu Xe