Ảnh thiên nhiên, Cố đô Huế - Di sản thế giới ở Việt Nam. Bên bờ Bắc của con sông Hương, hệ thống kiến trúc biểu thị cho quyền uy của chế độ trung ương tập quyền Triều Nguyễn là ba tòa thành: Kinh thành Huế, Hoàng thành Huế, Tử cấm thành Huế, lồng vào nhau được bố trí đăng đối trên một trục dọc xuyên suốt từ mặt Nam ra mặt Bắc. Hệ thống thành quách ở đây là một mẫu mực của sự kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa tinh hoa kiến trúc Đông và Tây, được đặt trong một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú với nhiều yếu tố biểu tượng sẵn có tự nhiên.

co-do-hue-quan-the-di-tich-1-.jpg

co-do-hue-quan-the-di-tich-2-.jpg

co-do-hue-quan-the-di-tich-3-.jpg

co-do-hue-quan-the-di-tich-4-.jpg

co-do-hue-quan-the-di-tich-5-.jpg

co-do-hue-quan-the-di-tich-6-.jpg

Ảnh world cup Ảnh Siêu Xe