Ảnh siêu xe: Tổng hợp một số siêu xe của những người nổi tiếng. Đó là những chiếc siêu xe Lexus LFA màu trắng của Paris Hilton, Mercedes SLR Stirling Moss và Lamborghini Aventador ở Cannes, Pháp... đây là những hình ảnh siêu xe được chia sẻ nhiều nhất.

Theo: zingnew