Ảnh oggy, Quá trình học bơi của Oggy (P2). Ở bộ ảnh Oggy trước các bạn đã biết bí mật của Oggy rồi đúng không? Còn ở bộ ảnh Oggy này chúng ta cùng theo dõi quá trình học bơi của Oggy dưới sự huấn luyện nhiệt tình của mèo Jack và sự cản trở, phá đám của 3 chú gián các bạn nhé!

anh-oggy-11-12-2014-1-.jpg

anh-oggy-11-12-2014-2-.jpg

anh-oggy-11-12-2014-3-.jpg

anh-oggy-11-12-2014-4-.jpg

anh-oggy-11-12-2014-5-.jpg

Ảnh Doremon Ảnh Tom và Jerry