Ảnh oggy, Cuộc chiến tranh giành nhà vệ sinh (tiếp). Ở bộ sưu tập ảnh Oggy phần trước chúng ta đã biết nỗi khổ của Oggy khi tranh giành nhà vệ sinh với 3 chú gián thì ở bộ ảnh Oggy này các bạn hãy chia sẻ nỗi khổ với chú mèo Oggy tôi nghiệp của chúng ta nhé.

anh-oggy-2-12-2014-1-.jpg

anh-oggy-2-12-2014-2-.jpg

anh-oggy-2-12-2014-3-.jpg

anh-oggy-2-12-2014-4-.jpg

anh-oggy-2-12-2014-5-.jpg


Ảnh Doremon Ảnh Tom và Jerry