Ảnh girl xinh: Tuyển tập những girl xinh cuộc thi miss Việt. Top 20 girl xinh nhất cuộc thi miss Việt. Cùng ngắm và bình chọn cho các bạn đấy nhé.

1-azd.jpg

2-ad.jpg

3-azx.jpg

4-azx.jpg

5-azx.jpg

6mn.jpg

7bg.jpg

8hn.jpg

9nh.jpg

10nh.jpg

11ef.jpg

12er.jpeg

13rf.jpg

14df.jpg

15tg.jpg

16th.jpg

17gt.jpg

18nh.jpg

19nh.jpg

20hn.jpg