Tết xưa đơn giản mà hay, Tết nay phức tạp đắng cay nhiều điều...

anh-hai-tet-xua-va-tet-nay-1-.jpg

Tết này chẳng giống Tết xưa. Chẳng ai còn nhớ Tết xưa thế nào.

anh-hai-tet-xua-va-tet-nay-2-.jpg

Tết xưa cảm thấy nôn nao. Tết nay cảm xúc cho vào hư vô.

anh-hai-tet-xua-va-tet-nay-3-.jpg

Tết xưa sếp thưởng tiền đô. Tết nay sếp thưởng hàng lô về dùng.

anh-hai-tet-xua-va-tet-nay-4-.jpg

Tết xưa nhân thịt bánh chưng. Tết nay pin ruột chưa từng xảy ra.

anh-hai-tet-xua-va-tet-nay-5-.jpg

Tết xưa chẳng muốn trôi qua. Tết nay chỉ muốn ở nhà cho xong.

anh-hai-tet-xua-va-tet-nay-6-.jpg

Tết xưa đi bộ lòng vòng. Tết nay đánh võng uốn cong vỉa hè.

anh-hai-tet-xua-va-tet-nay-7-.jpg

Tết xưa bánh kẹo nước chè. Tết nay chúng nó nhăm nhe hút cần.

anh-hai-tet-xua-va-tet-nay-8-.jpg

Tết xưa nhọ nồi tình nhân. Tết nay sát phạt mới gần nhau hơn.

Theo:Vnexpress.net