Ảnh chế siêu hài Flappy Bird. Cùng cười nghiên ngả về bộ ảnh chế siêu hài về Flappy Bird khi cho chơi này sắp đóng của.

anh-che-flappy.jpg

Chưa chơi mà đã có tin sắp dừng là saoooo???

anh-che-flappy-1-.jpg

Tiễn đưa Flappy...

anh-che-flappy-2-.jpg

Cơn giận khi chơi Flappy.

anh-che-flappy-3-.jpg

Đùa à???

anh-che-flappy-4-.jpg

Cười vỡ bụng.

anh-che-flappy-5-.jpg

Quá hiểu ý!

anh-che-flappy-6-.jpg

Đang chơi mà nhận được quả tin nhắn này là... oạch!!!!

anh-che-flappy-7-.jpg

Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Nguồn: http://www.biendao24h.vn/products/Anh-che-sieu-hai-Flappy-Bird.html