Ảnh hài. Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...............Cái hồi mà 4,5k một lít xăng. Giá xăng lại tăng rồi sao???

>> Ảnh hài hước với thánh troll

>> 'Ảnh hài' - Sự nhầm lẫn chết người

anh-hai899-1-.jpgGiá xăng lại tăng.

anh-hai899-2-.jpg

Đến thầy cũng phải phục Nô.

anh-hai899-3-.jpg

Sợ nhất bị quây.

anh-hai899-4-.jpg

Ảnh chế Doremon - Phục Nô!

anh-hai899-5-.jpg

Đẹp trai.

anh-hai899-6-.jpg

anh-hai899-7-.jpg

Nam quốc sơn hà.

anh-hai899-8-.jpg

Anh hùng thời nay/ Ảnh hài hước.

anh-hai899-9-.jpg

Tình hình chiến sự.

anh-hai899-10-.jpg

Ảnh hài facebook - Mẹ ơi con yêu mẹ!

anh-hai899-11-.jpg

Buồn!/ Xem ảnh hài hước

Sưu tầm