Ảnh Doremon chế "Ở bẩn sống lâu - Ăn cứt trâu thì bất tử".

Những bức Ảnh hài hước "Ở bẩn sống lâu - Ăn cứt trâu thì bất tử". Những bức ảnh doremon chế bá đạo hài vui, cười vỡ bụng và những lời chế khá vui với doremon hài

anh-doremon-che-11-.jpg

Ở Bẩn sống lâu - Ăn cứt trâu thì bất tử

anh-doremon-che-06-.jpg

Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại

anh-doremon-che-8-.jpg

Anh đang buồn, Em sẽ buồn cùng anh

anh-doremon-che-09-.jpg

Anh có yêu em không?

anh-doremon-che-10-.jpg

Ok anh đồng ý chia tay

anh-doremon-che-7-.jpg

Buồn cho thằng Bồ của Xu

  Theo internet