Hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau.

an-tam-khi-hon-vo-ban.jpg

Một người nói:

- Nếu có một ngày tao lỡ hôn nhầm bạn gái mày. Mày có còn coi tao là bạn không?

- Dĩ nhiên là không.

- Thế coi là gì?

Người bạn nhún vai:

- Coi như hòa.

Theo: biendao24h.vn