Tin trong ngày - 90 đoàn tàu thực hiện giảm giá vé dịp 30/4. Theo đó sẽ có 11.000 vé tàu khuyến mại trong đợt nghỉ Lễ giỗ Tổ và 30/4, 1/5 tới đây với mức giảm từ 20% -50%.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai chương trình giảm giá khuyến mại cho hành khách tại các chiều và chặng rỗng trên các đoàn tàu trong dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 với tỷ lệ giảm giá từ 20% - 50%.

Thời gian áp dụng đợt khuyến mại bắt đầu từ ngày 11/4/2015 đến hết ngày 3/5/2015. Tổng số vé khuyến mại là 11.000 vé trên 90 đoàn tàu gồm các loại chỗ khác nhau.

90 đoàn tùa thực hiện giảm giá vé dịp 30/4

Giảm giá vé tàu dịp 30/4

Giảm giá khuyến mại với tỷ lệ giảm từ 20 - 30% tùy từng mác tàu và chặng rỗng với số lượng vé khuyến mại giảm giá từ 30% - 50% số chỗ còn trên đoàn tàu. Các mác tàu và chặng tổ chức bán vé khuyến mại gồm: SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, TN1 và TN2 xuất phát từ 24/4/2015 đến 3/5/2015.

Hành khách trả lại vé khuyến mãi phải chịu mức phí trả vé 35% so với giá vé in trên tờ vé và có thông tin cá nhân đúng với thông tin cá nhân. Hành khách có thông tin cá nhân không đúng với thông tin in trên vé không được trả vé và vé khuyến mãi được coi là không hợp lệ và hành khách không được đi tàu.

Hoài Lam - VOV