300 dự án bất động sản phải tạm dừng vì thiếu vốn. Cuộc ra soát được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường BĐS và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Doanh nghiệp Doanh nhân

Theo đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm có nhiều dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, rà soát các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đang triển khai, các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai và tiến hành phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu.

Kết quả rà soát cho thấy, có 3.258 dự án thuộc 61 địa phương được tiếp tục triển khai, chiếm 81% tổng số dự án, với diện tích đất là 81.565(chiếm 79,8,%), diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 29.545 ha(chiếm 81,9 %).

Số dự án cần phải điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp, điều chỉnh quy hoạch là 455 dự án tại 52 địa phương, chiếm 11,2% số lượng dự án. Các dự án này bao gồm cả các dự án được tiếp tục triển khai và các dự án tạm dừng, diện tích đất khoảng 21.087 ha (gần 21%), diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 7.793 ha. Trong đó, Hà Nội có 285 dự án cần điều chỉnh, TP Hồ Chí Minh có 33 dự án cần điều chỉnh.

Theo báo cáo từ 47 địa phương, có 287 dự án phải tạm dừng. Nguyên nhân chủ yếu là vì chủ đầu tư không huy động được thêm nguồn vốn để triển khai tiếp. Số dự án tạm dừng có diện tích đất 14.819 ha (14,5%), diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 4.395 ha (12,9%).

Ngoài ra, còn có 470 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 6.983 ha là những dự án đã hoàn thành, hoặc chưa có báo cáo, các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo bổ sung.

Cũng theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ, với số lượng ban đầu là 31.999 căn hộ xin điều chỉnh thành 40.500 căn hộ, trong đó Hà Nội có 35 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ, số lượng căn hộ thương mại điều chỉnh là 19.494 căn hộ, tăng 5.529 căn, Tp.HCM có 20 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu tăng thêm 2.791 căn thành 11.849 căn hộ,.

Bên cạnh đó, cả nước cũng có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.837 căn, trong đó thành phố Hà Nội có 21 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 11.408 căn với tổng mức đầu tư khoảng hơn 9.000 tỷ đồng; Tp.HCM đã có 24 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 14.800 căn với tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng.