132 doanh nghiệp Da giày - túi xách được tôn vinh. Tại lễ tôn vinh, Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 doanh nghiệp/cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 9 doanh nghiệp/cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 119 doanh nghiệp/cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công Thương.

Năm 2013, dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ngành Da giày – túi xách Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng kể: Xuất khẩu đạt 10,4 tỉ USD, tăng 21% so với năm 2012, trong đó kim ngạch xuất khẩu da giày đạt 8,5 tỉ USD, tăng 18%; xuất khẩu túi xách đạt 1,9 tỉ USD, tăng 44%. Thặng dư thương mại năm 2013 đạt 6,2 tỉ USD, tương đương 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, sản phẩm da giày xuất khẩu vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao là 17,8% và sản phẩm ba lô, túi xách tăng 40,7% so với cùng kì năm 2013.

Theo Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam, năm 2014 được xem là một năm bản lề cho chiến lược phát triển ngành Da giày – túi xách của Việt Nam hướng đến tầm nhìn 2025, cũng là năm ngành Da giày – túi xách đứng trước rất nhiều cơ hội, thách thức. Do vậy, vai trò quyết định cho công cuộc phát triển ngành Da giày – túi xách Việt Nam chính là các cán bộ quản lí và người lao động trong ngành, vì thế đánh giá đúng vai trò này và có những động viên, khích lệ thỏa đáng, kịp thời sẽ tạo nên động lực tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững.