Đố vui: càng nhiều thì càng nhẹ, đó là cái gì?. Những câu đố vui hài hước của hai chàng trai.

- Đố cậu biết cái gì màu vàng, không có chân cũng không có cánh nhưng lại có thể xuống tận độ sâu 3.000 m ngoài biển?

- Chịu.

- Đó là quả chuối mà anh thủy thủ tàu ngầm mang theo.

 *
* *

- Đố cậu nhé: Càng nhiều thì càng nhẹ, đó là cái gì?

- Chịu.

- Là những cái lỗ trong miếng pho mát.

 *
* *

- Đố cậu biết thế nào là một người da đỏ đang bị ốm?

- Chịu.

- Đó là một người có gương mặt trắng xanh.

 *
* *

- Đố cậu cái gì rất cứng, dựng ngược lên, màu trắng, ở đầu màu đỏ, lại có mùi nước tiểu.

- Cậu bậy thế.

- Có cậu nghĩ bậy thì có. Chẳng qua đó chỉ là một cái cột cây số bên vệ đường.

 *
* *

- Đố cậu có gì khác nhau giữa một phụ nữ vào một cn muỗi?

- Chịu.

- Con muỗi chỉ vo ve quấy rầy ta vào mùa hè.

Theo vnexpress.net(Ku Đen)