Điều ước thứ 7 ngày 18/4/2015 Full. "Điều ước thứ 7" là chương trình truyền hình thực tế thuần Việt được chiếu vào lúc 13h thứ 7 hàng tuần. Đến với tuần này là câu chuyện cảm động về "bát mỳ" tại ngôi trường Nguyễn Bá Nhạc.

>> Điều ước thứ 7 ngày 4/4/2015 Full

>> Điều ước thứ 7 ngày 11/4/2015 Full

Điều ước thứ 7 ngày 18/4/2015 Full  

Theo youtube