Điều tuyệt vời khi làm bác sĩ. Trong buổi phỏng vấn một vị bác sĩ nổi tiếng, nguời dẫn chương trình hỏi:

3-3238-1450687298.jpg

- Điều gì khiến ông mong muốn trở thành một bác sĩ?

- Bởi vì bác sĩ là một nghề thật tuyệt vời.

- Tuyệt vời như thế nào thưa ông?

Vị bác sĩ mỉm cười:

- Đây là nghề duy nhất mà anh có thể khiến phụ nữ chịu im lặng nghe theo lời mình và chồng của họ phải thanh toán hóa đơn.

Nguồn: http://www.biendao24h.vn/products/%C4%90ieu-tuyet-voi-khi-lam-bac-si.html