Điều được và mất phía sau vòng xoáy của đồng tiền. Tiền không phải là tất cả mà còn có thứ quan trọng hơn tiền. Bạn thử nghĩ xem chúng ta hì hục kiếm tiền vì điều gì? Công danh, sự nghiệp tất cả cũng chỉ là gió thoảng mây trôi thế nào mới gọi là thành công? thế nào thì được gọi là nhiều tiền và thế nào được gọi là hạnh phúc?...

vongxoaydongtien1.jpg