Tin trong ngày - Đầu năm 2016 trạm thu phí Nam Hải Vân sẽ bị xóa bỏ. Theo nguồn tin tức mới nhất của công ty cổ phần xây dựng công trình 545 thì đến đầu năm 2016 sẽ ngừng thu phí tại trạm ngững thu phí phía Nam Hải Vân.

>>Đã tìm ra nguyên nhân việc mất điện cục bộ ở Hà Nội

>>Miền bắc nắng nóng gay gắt các sản phẩm điện lạnh đang tăng mạnh

Được biết trên cơ sở đề xuất của công ty cổ phần xây dựng công trình 545 (CECO545,nhà đầu tư dự án), tại văn bản số 206/CV-QL1 ngày 9-7-2013 về việc đầu tư mở dộng QL1A đoạn Km947-987, tỉnh Quảng Nam theo hình thức BOT, trong đó có việc dừng thu phí trạm Nam Hải Vân vào đầu năm 2016. Bộ GTVT đã chỉ định công ty này tiếp tục triển khai dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km947-987 theo hình thức BOT sử dụng một trạm thu phí Hòa Phước di dời về vị trí Km944 (QL1) cùng thu phí hoàn vốn cho các dự án. Để thực hiện việc xóa bỏ trạm thu phí Nam Hải Vân, Bộ GTVT yêu cầu: Ban quản lý dự án 5, Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 khẩn trương hoàn thiện phụ lục hợp đồng dự án mở rộng QL1 đoạn Hòa Cầm-Hòa Phước và đoạn Tứ Câu – Vĩnh Điện theo hình thức hợp động BOT, cập nhật, tính toán phương án tài chính với án phương án dừng thu phí tại trạm Nam Hải Vân từ ngày 1-1-2016.

2f2daca5.jpg

Trạm thu phí Nam hải vân sẽ bị xóa bỏ vào ngày 1/1/2016 - Tin kinh tế

Bộ GTVT yêu cầu Vụ Tài chính (Bộ GTVT) chủ trì, tham mưu việc dừng trạm thu phí Nam Hải Vân đảm bảo tiến độ yêu cầu trên; banQuản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư(PPP) chủ trì, tham mưu Bộ GTVT ký kết phụ lục hợp đồng BOT.

Bộ GTVT chỉ định cho CECO545 tiếp tục triển khai dự án BOT QL1 Quảng Nam trên, đồng thời xóa bỏ trạm thu phí Nam Hải Vân với phương án từ ngày 1/1/2016, để sử dụng 1 trạm thu phí chung Hòa Phước.

Trạm thu phí Hòa Phước này được dời từ địa chỉ cũ tại xã Hòa Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng) về vị trí Km 944 (Điện Bàn, Quảng Nam) để cùng thu phí hoàn vốn cho các dự án trên (QL1 đoạn Hòa Cầm- Hòa Phước, QL1 đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện, và QL1 đoạn Km 947-Km987)

Nguồn: Phapluattp.vn