"xem bói" giải mộng, điềm báo về ù tai. Tai ù là một triệu trứng như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng,y như gió thổi mạnh vào. Theo tâm linh thì ù tai là một điềm báo. Đó là một điềm báo xảy ra bất ngờ và dễ nhận ra. Tuy nhiên cũng có sự phân biệt giữa tai trái và tai phải, triệu trứng ù tai sẽ mang đến những điềm báo khác nhau khi ở 2 bên. Cùng xem bói và giải mộng xem đó là điềm báo cho điều bí ẩn nào nhé. cùng xem bói nào.

tai-u-878.jpg


Tai trái


- 23 giờ đến 1 giờ: Có người khác phái đang mong nhớ.


- 01 giờ đến 03 giờ:  Mang lời ăn tiếng nói.


- 03 giờ đến 05 giờ: Có việc hao tài, nhưng không đáng kể


- 05 giờ đến 07 giờ: Có kẻ rình rập, đề phòng mất trộm.


- 07 giờ đến 09 giờ: Có việc phải đi xa.


- 09 giờ đến 11 giờ:  Tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ.


-11 giờ đến 12 giờ:  Người thân từ xa về, có sự vui vẻ trong nhà.


-13 giờ đến 15 giờ:  Có người mời ăn uống.


-15 giờ đến 17 giờ:  Có người rủ đi du lịch.


-17 giờ đến 19 giờ:  Đề phòng mất đồ trong nhà.


-19 giờ đến 21 giờ:  Có ăn uống.


-21 giờ đến 23 giờ Tin vui, có tài lợi vào.


Tai phải

 

- 23 giờ đến 1 giờ:  Hao tài còn mang tai tiếng.


- 01 giờ đến 03 giờ:  Có việc kiện thưa. Ít phần thắng, nhiều phần thiệt.


- 03 giờ đến 05 giờ: Có cải vả giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo đỗ vở.


- 05 giờ đến 07 giờ: Có khách quí đến thăm hoặc dạm hỏi.


- 07 giờ đến 09 giờ:  Có người đến cạnh nhờ vã mình.


- 09 giờ đến 11 giờ:  Tài đến bất ngờ, vui trong nhà.


-11 giờ đến 12 giờ:  Có người trong thân đến thăm.


-13 giờ đến 15 giờ:  Có tin từ xa đưa về.


-15 giờ đến 17 giờ:  Người trong gia đình  vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại.


-17 giờ đến 19 giờ:  Có người mời hợp tác trong công việc lợi lộc.


-19 giờ đến 21 giờ:  Có của bất ngờ.


-21 giờ đến 23 giờ: Có rượu thịt, ăn uống. Hoặc có người mời dự tiệc.