"xem bói" giải mộng, điềm báo về nóng mặt, nóng tai. Ai trong chúng ta có lẽ đều đã từng bị mặt nóng hoặc tai nóng. Hãy chú ý xem nhé! Mặt nóng, tai nóng cũng mang những điềm báo đấy. Bạn hãy chú ý xem cả khung giờ bạn bị nóng mặt nữa nhé, vì ở mỗi khung giờ bị nóng mặt sẽ ẩn chứa những thông điệp về điềm báo khác nhau. Điềm báo vể mặt nóng và tai nóng có giá trị tương đương nhau. Bạn có muốn xem bói về những điểm báo này? Có thể rất nhiêu người trong chúng ta mỗi lẫn bị mặt nóng, tai nóng đều thốt lên rằng "có chuyện gì sắp xảy ra nhỉ? " Cùng xem bói, giải mộng về những điềm báo trên nhé.

 mat-do-jhjhgg.jpg
- 23 giờ đến 1 giờ Công việc trù tính sẽ được thu xếp, lợi vào.

- 01 giờ đến 03 giờ: Sắp có chuyện bực mình, có lục đục trong gia đình.

- 03 giờ đến 05 giờ: Có người bạn đến nhà mời hợp tác.

- 05 giờ đến 07 giờ: Có người mời ăn uống.

- 07 giờ đến 09 giờ: Người xa về đem tin vui.

- 09 giờ đến 11 giờ: Người cű tưởng nhớ đến mình, mong gặp để giúp đỡ.

-11 giờ đến 12 giờ: Có chuyện xích mích giữa người trong thân.

-13 giờ đến 15 giờ: Có cãi vả, đề phòng to chuyện.

-15 giờ đến 17 giờ: Có người giới thiệu khách quí muốn hợp tác với mình.

-17 giờ đến 19 giờ: Được người dòm ngó đến mình.

-19 giờ đến 21 giờ: Có lộc thực mang đến.

-21 giờ đến 23 giờ: Có kẻ vu cáo mình đến tụng đình.