Clip aoe: "Clip aoe" solo giữa pháo thần Summer và Hittite. Clip aoe về cuộc solo 1 vs 1 giữa pháo thần Summer và Hittite để xem pháo nào mới là pháo mạnh nhất trong Aoe Emppires.

>>> "Clip aoe" Chim sẻ Đi Nắng cầm Macedonia cân bản đồ

>>> Aoe: Greek và cách đánh trong "Aoe Empires"

Dưới đây là video aoe về cuộc đo sức 2 pháo thần Summer và Hittite, đây được xem là 2 loại pháo mạnh nhất trong aoe empires, đê xem quân nào mới sở hữu pháo bắn đá mạnh nhất.

Clip aoe solo 2 pháo thần Summer và Hittite

Clip aoe Chim Sẻ Đi Nắng solo shang bá đạo

Nguồn: Youtube