Tỷ Giá USD

Sắp xếp theo:
Bảng tỷ giá 20/4 - Tỷ giá USD - Ngoại tệ ngày 20/4/2016

Bảng tỷ giá 20/4 - Tỷ giá USD - Ngoại tệ ngày 20/4/2016

Wed, 20/04/2016 7:27 am

Tỷ giá USD ngày 20/4/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 20/4. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 20/4/2016 - thứ 4, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 20 tháng 04 năm 2016 này. Công bố...

Bảng tỷ giá 19/4 - Tỷ giá USD - Ngoại tệ ngày 19/4/2016

Bảng tỷ giá 19/4 - Tỷ giá USD - Ngoại tệ ngày 19/4/2016

Tue, 19/04/2016 7:27 am

Tỷ giá USD ngày 19/4/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 19/4. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 19/4/2016 - thứ 3, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 19 tháng 04 năm 2016 này. Công bố...

Bảng tỷ giá USD - tỷ giá ngoại tệ ngày 18/4/2016 thứ 2

Bảng tỷ giá USD - tỷ giá ngoại tệ ngày 18/4/2016 thứ 2

Mon, 18/04/2016 7:12 am

Tỷ giá USD ngày 18/4/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 18/4. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 18/4/2016 - thứ 2, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 18 tháng 04 năm 2016 này. Công bố...

Bảng tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ ngày 15/4/2016

Bảng tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ ngày 15/4/2016

Fri, 15/04/2016 7:40 am

Tỷ giá USD ngày 15/4/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 15/4. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 15/4/2016 - thứ 6, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 15 tháng 04 năm 2016 này. Công bố...

Tỷ giá USD, ngoại tệ ngày 8/4/2016 - Xem giá USD hôm nay 8/4

Tỷ giá USD, ngoại tệ ngày 8/4/2016 - Xem giá USD hôm nay 8/4

Fri, 08/04/2016 8:31 am

Tỷ giá USD ngày 8/4/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 8/4. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 8/4/2016 - thứ 6, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 8 tháng 04 năm 2016 này. Công bố tỷ...

Tỷ giá ngày 5/4/2016 - Cập nhật giá USD - Ngoại tệ ngày 5/4...

Tỷ giá ngày 5/4/2016 - Cập nhật giá USD - Ngoại tệ ngày 5/4...

Tue, 05/04/2016 7:41 am

Tỷ giá ngày 5/4/2016 - Cập nhật giá USD - Ngoại tệ ngày 5/4 mới nhất. Cập nhật biến động tỷ giá ngoại tệ ngày 5/4/2016, tỷ giá USD hôm nay. Công bố tỷ giá trung tâm thứ 3 ngày 5/4/2016. Bảng tỷ giá USD ngày 5/4/2016...

Tỷ giá ngày 4/4/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ ngày 4/4

Tỷ giá ngày 4/4/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ ngày 4/4

Mon, 04/04/2016 7:45 am

Tỷ giá ngày 4/4/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ ngày 4/4. Cập nhật biến động tỷ giá ngoại tệ ngày 4/4/2016, tỷ giá USD hôm nay. Công bố tỷ giá trung tâm thứ 2 ngày 4/4/2016. Bảng tỷ giá USD ngày 4/4/2016 hôm nay...

Tỷ giá USD ngày 31/3/2016 - Xem giá USD hôm nay 31/3

Tỷ giá USD ngày 31/3/2016 - Xem giá USD hôm nay 31/3

Thu, 31/03/2016 7:41 am

Tỷ giá USD ngày 31/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 31/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 31/3/2016 - thứ 5, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 31 tháng 03 năm 2016 này. Công bố...

Tỷ giá USD ngày 30/3/2016 - Xem giá USD hôm nay 30/3

Tỷ giá USD ngày 30/3/2016 - Xem giá USD hôm nay 30/3

Wed, 30/03/2016 7:48 am

Tỷ giá USD ngày 30/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 30/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 30/3/2016 - thứ 4, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 30 tháng 03 năm 2016 này. Công bố...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 29/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 29/3

Tue, 29/03/2016 7:35 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 29/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 29/3/2016 - thứ 3, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 29 tháng 03 năm 2016 này...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/3/2016 - Xem giá ngoại tệ, USD 28/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/3/2016 - Xem giá ngoại tệ, USD 28/3

Mon, 28/03/2016 7:24 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 28/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 28/3/2016 - thứ 2, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 28 tháng 03 năm 2016 này...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/3/2016 - Xem giá ngoại tệ, USD 26/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/3/2016 - Xem giá ngoại tệ, USD 26/3

Sat, 26/03/2016 7:29 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 26/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 26/3/2016 - thứ 7, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 26 tháng 03 năm 2016 này...

Bảng tỷ giá USD, ngoại tệ mới nhất ngày 25/3/2016

Bảng tỷ giá USD, ngoại tệ mới nhất ngày 25/3/2016

Fri, 25/03/2016 7:49 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 25/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 25/3/2016 - thứ 6, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 25 tháng 03 năm 2016 này...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 24/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 24/3

Thu, 24/03/2016 7:41 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 24/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 24/3/2016 - thứ 5, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 24 tháng 03 năm 2016 này...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 23/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 23/3

Wed, 23/03/2016 7:35 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 23/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 23/3/2016 - thứ 4, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 23 tháng 03 năm 2016 này...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 22/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 22/3

Tue, 22/03/2016 7:09 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 22/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 22/3/2016 - thứ 3, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 22 tháng 03 năm 2016 này...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 21/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ 21/3

Mon, 21/03/2016 7:40 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 21/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 21/3/2016 - thứ 2, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 21 tháng 03 năm 2016 này...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ thứ 7

Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ thứ 7

Sat, 19/03/2016 7:42 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 19/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 19/3/2016 - thứ 7, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 19 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ thứ 6

Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/3/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ thứ 6

Fri, 18/03/2016 7:43 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 18/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 18/3/2016 - thứ 6, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 18 tháng 03 năm 2016 này. Công...

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 17/3/2016 - Xem giá ngoại tệ, USD thứ 5

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 17/3/2016 - Xem giá ngoại tệ, USD thứ 5

Thu, 17/03/2016 7:20 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 17/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 17/3/2016 - thứ 5, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 17 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Wed, 16/03/2016 7:34 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 16/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 16/3/2016 - thứ 4, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 16 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 15/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 15/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Tue, 15/03/2016 7:44 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 15/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 15/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 15/3/2016 - thứ 3, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 15 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Mon, 14/03/2016 6:48 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 14/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 14/3/2016 - thứ 2, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 14 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Sat, 12/03/2016 7:41 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 12/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 12/3/2016 - thứ 7, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 12 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ...

Fri, 11/03/2016 8:04 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 11/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 11/3/2016 - thứ 6, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 11 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 09/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 9/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 09/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 9/3

Wed, 09/03/2016 7:38 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 09/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 9/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 9/3/2016 - thứ 4, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 09 tháng 03 năm 2016 này. Công bố...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 08/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 8/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 08/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 8/3

Tue, 08/03/2016 7:11 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 08/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 8/3. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 8/3/2016 - thứ 2, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 08 tháng 03 năm 2016 này. Công bố...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 07/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 7/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 07/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 7/3

Mon, 07/03/2016 7:54 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/3/2016 - Xem giá ngoại tệ hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 7/3/2016 - thứ 2, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 07 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 05/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 5/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 05/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 5/3

Sat, 05/03/2016 6:56 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/3/2016 - Xem giá ngoại tệ hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 5/3/2016 - thứ 7, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 05 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá ngoại tệ ngày 04/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 4/3

Tỷ giá ngoại tệ ngày 04/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 4/3

Fri, 04/03/2016 6:53 am

Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/3/2016 - Xem giá ngoại tệ hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 4/3/2016 - thứ 6, tỷ giá ngoại tệ, USD mua vào, bán giá ra trong ngày 04 tháng 03 năm 2016 này. Công...

Tỷ giá USD ngày 02/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 2/3

Tỷ giá USD ngày 02/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 2/3

Wed, 02/03/2016 7:45 am

Tỷ giá USD ngày 2/3/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 2/3/2016 - thứ 4, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 02 tháng 03 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 01/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 1/3

Tỷ giá USD ngày 01/03/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 1/3

Tue, 01/03/2016 7:40 am

Tỷ giá USD ngày 1/3/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 1/3/2016 - thứ 3, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 01 tháng 03 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 29/02/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 29/2

Tỷ giá USD ngày 29/02/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 29/2

Mon, 29/02/2016 7:13 am

Tỷ giá USD ngày 29/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 29/2/2016 - thứ 2, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 29 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 27/02/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 27/2

Tỷ giá USD ngày 27/02/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 27/2

Sat, 27/02/2016 7:31 am

Tỷ giá USD ngày 27/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 27/2/2016 - thứ 7, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 27 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 26/02/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 26/2

Tỷ giá USD ngày 26/02/2016 - Xem giá USD - Ngoại tệ 26/2

Fri, 26/02/2016 7:20 am

Tỷ giá USD ngày 26/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 26/2/2016 - thứ 6, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 26 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá ngày 25/2/2016 - Xem tỷ giá USD | Ngoại tệ ngày 25/2

Tỷ giá ngày 25/2/2016 - Xem tỷ giá USD | Ngoại tệ ngày 25/2

Thu, 25/02/2016 7:08 am

Tỷ giá ngày 25/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 25/2/2016 - thứ 5, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 25 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá trung...

Tỷ giá USD ngày 24/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 24/2 hôm nay

Tỷ giá USD ngày 24/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 24/2 hôm nay

Wed, 24/02/2016 7:27 am

Tỷ giá USD ngày 24/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 24/2/2016 - thứ 4, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 24 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 23/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 23/2 hôm nay

Tỷ giá USD ngày 23/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 23/2 hôm nay

Tue, 23/02/2016 8:10 am

Tỷ giá USD ngày 23/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 23/2/2016 - thứ 3, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 23 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 22/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 22/2 hôm nay

Tỷ giá USD ngày 22/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 22/2 hôm nay

Mon, 22/02/2016 7:45 am

Tỷ giá USD ngày 22/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 22/2/2016 - thứ 2, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 22 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 20/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 20/2 hôm nay

Tỷ giá USD ngày 20/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 20/2 hôm nay

Sat, 20/02/2016 7:43 am

Tỷ giá USD ngày 20/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 20/2/2016 - thứ 7, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 20 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 19/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 19/2 hôm nay

Tỷ giá USD ngày 19/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 19/2 hôm nay

Fri, 19/02/2016 7:43 am

Tỷ giá USD ngày 19/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 19/2/2016 - thứ 6, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 19 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 18/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 18/2 hôm nay

Tỷ giá USD ngày 18/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 18/2 hôm nay

Thu, 18/02/2016 7:47 am

Tỷ giá USD ngày 18/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 18/2/2016 - thứ 5, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 18 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 17/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 17/2 hôm nay

Tỷ giá USD ngày 17/02/2016 - Giá USD, ngoại tệ 17/2 hôm nay

Wed, 17/02/2016 7:35 am

Tỷ giá USD ngày 17/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 17/2/2016 - thứ 4, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 17 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 16/02/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ thứ 3...

Tỷ giá USD ngày 16/02/2016 - Xem giá USD, ngoại tệ thứ 3...

Tue, 16/02/2016 7:29 am

Tỷ giá USD ngày 16/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 16/2/2016 - chủ nhật, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 16 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 15/02/2016 - Xem giá USD thứ 2 mới nhất

Tỷ giá USD ngày 15/02/2016 - Xem giá USD thứ 2 mới nhất

Mon, 15/02/2016 8:04 am

Tỷ giá USD ngày 15/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 15/2/2016 - chủ nhật, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 15 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD, ngoại tệ ngày 13/02/2016 - Xem giá USD thứ 7...

Tỷ giá USD, ngoại tệ ngày 13/02/2016 - Xem giá USD thứ 7...

Sat, 13/02/2016 7:35 am

Tỷ giá USD ngày 13/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 13/2/2016 - chủ nhật, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 13 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 04/02/2016 - Xem giá USD thứ 5 mới nhất

Tỷ giá USD ngày 04/02/2016 - Xem giá USD thứ 5 mới nhất

Thu, 04/02/2016 7:58 am

Tỷ giá USD ngày 4/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 4/2/2016 - chủ nhật, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 4 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 3/02/2016 - Xem giá USD thứ 4 mới nhất

Tỷ giá USD ngày 3/02/2016 - Xem giá USD thứ 4 mới nhất

Wed, 03/02/2016 7:56 am

Tỷ giá USD ngày 3/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 3/2/2016 - chủ nhật, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 3 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 2/02/2016 - Xem giá USD thứ 3 mới nhất

Tỷ giá USD ngày 2/02/2016 - Xem giá USD thứ 3 mới nhất

Tue, 02/02/2016 7:52 am

Tỷ giá USD ngày 2/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 2/2/2016 - chủ nhật, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 2 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 1/02/2016 - Xem giá USD thứ 2 mới nhất

Tỷ giá USD ngày 1/02/2016 - Xem giá USD thứ 2 mới nhất

Mon, 01/02/2016 7:57 am

Tỷ giá USD ngày 1/2/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 1/2/2016 - chủ nhật, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 1 tháng 2 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 31/01/2016 - Xem giá USD chủ nhật mới nhất

Tỷ giá USD ngày 31/01/2016 - Xem giá USD chủ nhật mới nhất

Sun, 31/01/2016 10:02 am

Tỷ giá USD ngày 31/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 31/1/2016 - chủ nhật, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 31 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 30/01/2016 - Xem giá USD thứ 7 mới nhất

Tỷ giá USD ngày 30/01/2016 - Xem giá USD thứ 7 mới nhất

Sat, 30/01/2016 7:57 am

Tỷ giá USD ngày 30/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 30/1/2016 - thứ 7, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 30 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 29/01/2016 - Xem giá USD thứ 6 mới nhất

Tỷ giá USD ngày 29/01/2016 - Xem giá USD thứ 6 mới nhất

Fri, 29/01/2016 8:01 am

Tỷ giá USD ngày 29/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 29/1/2016 - thứ 6, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 29 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 28/01/2016 - Xem giá USD thứ 5 mới nhất

Tỷ giá USD ngày 28/01/2016 - Xem giá USD thứ 5 mới nhất

Thu, 28/01/2016 8:03 am

Tỷ giá USD ngày 28/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 28/1/2016 - thứ 5, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 28 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 27/01/2016 - Xem giá USD thứ tư mới nhất

Tỷ giá USD ngày 27/01/2016 - Xem giá USD thứ tư mới nhất

Wed, 27/01/2016 8:02 am

Tỷ giá USD ngày 24/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 27/1/2016 - thứ 4, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 27 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 26/01/2016 - Xem giá USD thứ 3 mới nhất

Tỷ giá USD ngày 26/01/2016 - Xem giá USD thứ 3 mới nhất

Tue, 26/01/2016 8:24 am

Tỷ giá USD ngày 26/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 26/1/2016 - thứ 3, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 26 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 25/01/2016 - Cập nhật giá USD nhanh nhất

Tỷ giá USD ngày 25/01/2016 - Cập nhật giá USD nhanh nhất

Mon, 25/01/2016 8:15 am

Tỷ giá USD ngày 25/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 25/1/2016 - thứ 2, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 25 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 16/01/2016 - Giá USD hôm nay tăng mạnh

Tỷ giá USD ngày 16/01/2016 - Giá USD hôm nay tăng mạnh

Sat, 16/01/2016 8:17 am

Tỷ giá USD ngày 16/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 16/1/2016 - thứ 7, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 16 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 15/01/2016 - Giá USD hôm nay biến động nhẹ

Tỷ giá USD ngày 15/01/2016 - Giá USD hôm nay biến động nhẹ

Fri, 15/01/2016 8:15 am

Tỷ giá USD ngày 15/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 15/1/2016 - thứ 6, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 15 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 14/01/2016 - Xem giá USD thứ 5 14/1

Tỷ giá USD ngày 14/01/2016 - Xem giá USD thứ 5 14/1

Thu, 14/01/2016 6:50 am

Tỷ giá USD ngày 14/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ nhanh nhất ngày 14/1/2016 - thứ 5, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 14 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá...

Tỷ giá USD ngày 13/01/2016 - Xem giá USD hôm nay

Tỷ giá USD ngày 13/01/2016 - Xem giá USD hôm nay

Wed, 13/01/2016 7:49 am

Tỷ giá USD ngày 13/1/2016 - Xem giá USD hôm nay. Cập nhật tỷ giá USD nhanh nhất ngày 13/1/2016 - thứ 4, tỷ giá USD mua vào, bán giá ra trong ngày 13 tháng 1 năm 2016 này. Công bố tỷ giá trung tâm của VND so...